Meer transparantie, en een plek aan tafel voor woning-zoekenden

Vorig jaar kwam in de gemeenteraad meerdere malen de kwestie participatie rondom gebiedsontwikkelingen in Schiedam ter sprake. Kon dat niet beter?

Passen en meten bij stadsontwikkeling

We vinden het als D66 Schiedam ontzettend belangrijk dat we meer woningen realiseren, zodat iedereen die dat wil een goede plek in onze mooie stad kan vinden. Tegelijkertijd is het passen en meten. En daarbij komen vaak de belangen van diegenen die direct naast een ontwikkellocatie wonen in het geding. De taak van de gemeente is dan om een gebalanceerde belangenafweging te maken, en zich daarbij te houden aan de afspraken en regels die de belangen van omwonenden beschermen. En vooral: om ervoor te zorgen dat omwonenden gehoord worden, zowel door gemeente als door ontwikkelaars.

Het verbeteren van inspraakprocessen

Gaandeweg kregen we de afgelopen tijd de indruk dat er af en toe wel wat verbeterd kon worden aan ‘de inspraak’. Omwonenden mochten vaak aanschuiven, maar bleven ook vaak achter met het gevoel dat met hun inputs weinig gedaan werd. Sowiezo werd na een inspraakproces niet duidelijk welke inputs wel door de ontwikkelaar werden meegenomen, en welke niet. Daarnaast waren de belangen van 1 groep ondervertegenwoordigd: de toekomstige nieuwe bewoners van een project, die geen stem in het inspraakproces hebben.

Meer transparantie, en geef woningzoekenden ook een stem

Om dit te veranderen heeft D66 in juli een motie ingediend, met als mede-indieners PvdA, GroenLinks, LOS, PS, CDA, AOV en AVS met als opdracht aan de gemeente: trek lessen uit het verleden, verbeter de transparatie van het inspraakproces, en ga op zoek naar een manier om woningzoekenden ook een stem te geven. De motie is aangenomen en heeft ertoe geleid dat in februari van dit jaar de gemeente de regels heeft bijgesteld.

Een grote stap naar meer transparantie bij inspraakprocessen, en een plek aan tafel voor woningzoekenden als het gaat om het ontwikkelen van van woningbouwprojecten in Schiedam. We zien dit graag de komende jaren in actie bij het realiseren van de Schiedamse woningbouwambities!