Belletje lellen: D66 doet het. Waarom?

Aanbellen bij de potentiële kiezer, het is uit Amerika overgewaaid en inmiddels een vrij gangbare manier van campagne voeren door politieke partijen in Nederland. Het is nog steeds wel even wennen voor de politieke campagnevoerders en voor bewoners maar het levert goede en waardevolle gesprekken op.

Uit onderzoek naar het succes van verschillende campagnemethoden blijkt dat het ophangen van posters en het verspreiden van flyers en advertenties nauwelijks bewezen resultaat oplevert. Het kan wel resultaat opleveren, maar het is moeilijk te bewijzen. Als politieke partij wil je natuurlijk niet de enige zijn waarvan geen flyer op de deurmat ligt, ze gaan er gewoon mee door. Het deur aan deur aanbellen en het gesprek aangaan heeft echter wel bewezen effect. De Amerikaanse onderzoekers Donald Green en Alan Gerber hebben laten zien dat ongeveer één op de vijftien gesprekken deur aan deur tot een nieuwe kiezer leidt. Dat kan dus, als je een enorm leger aan vrijwilligers hebt, best wat opleveren.

Het aanbellen bij mensen kan in het begin wel wat ongemakkelijk aanvoelen. Dring je jezelf niet te veel op en zitten mensen er wel op te wachten. Eén keer heb ik meegemaakt dat mensen er echt chagrijnig van werden. Maar toen bleek dat al twee andere partijen die avond langs waren geweest. Meestal blijkt het ongemakkelijke gevoel onterecht te zijn en  gaan mensen graag het gesprek aan.

De gesprekken moet je wel open voeren en veel vragen stellen. Alleen een soort preek geven werkt niet. Als je echt bereid bent te luisteren dan haal je veel waardevolle informatie op, waar je in de politiek je voordeel mee kan doen.

In de campagnestrategie wordt meestal bepleit om deur tot deur te gaan in wijken waar toch al veel potentiële kiezers wonen. Mensen die al twijfelen of ze op jouw partij of net een andere zullen stemmen, zijn redelijk goed te overtuigen. Verder bieden mensen die al op jouw partij zouden gaan stemmen, maar wat aanmoediging nodig hebben om ook daadwerkelijk hun stem uit te brengen, een uitgelezen campagnekans.

In de campagnestrategie wordt meestal bepleit om deur tot deur te In de laatste weken voor de campagne is dat ook zeker een goede strategie. De rest van de tijd is het juist heel raadzaam om langs te gaan in wijken waar er weinig natuurlijke achterban is. Daar kan je door middel van gesprekken de buurten die je minder goed kent verkennen. Hier kan je informatie ophalen en daar dan ook mee aan de slag gaan. Mensen kunnen in deze wijken veel kritischer zijn, maar dat is alleen maar goed. Wrijving geeft glans en elke kans om de eigen ideeën nog eens kritisch tegen het licht te houden is mooi meegenomen. Het belangrijkste is dat je door actief op zoek te gaan naar goede gesprekken met bewoners veel leert en een extra kans krijgt je ideeën aan de praktijk te toetsen. De mogelijke extra kiezers zijn een leuk extraatje maar de echte waarde van het politiek aanbellen zijn de gesprekken zelf. 

Beeld: Rotterdam