Vertrouwenscommissie

D66 Rotterdam is met 1500 leden één van de grootste afdelingen binnen de partij. Binnen de vereniging hechten we veel waarde aan een open sfeer en cultuur, eerlijke en respectvolle onderlinge omgang en transparante processen in de vereniging. We willen een vereniging zijn voor iedereen die de D66-waarden en -filosofie onderschrijft en zij die dat doen, moeten zich welkom en op hun gemak voelen bij D66 Rotterdam.

Taken

De vertrouwenscommissie behandelt klachten van de leden van D66 Rotterdam. Een lid kan hier terecht wanneer dit lid zich onaanvaardbaar bedreigd, of onprettig of onheus bejegend voelt en in alle privacy en anonimiteit zijn/haar/hun verhaal kwijt wil. Leden kunnen ervoor kiezen om zich tot slechts één vertrouwenspersoon te wenden, of tot de gehele commissie.

De vertrouwenscommissie wordt benoemd door de AAV. Jaarlijks legt de commissie middels een korte schriftelijke rapportage op hoofdpunten, verantwoording af aan de AAV. De personen binnen de commissie worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar met de mogelijkheid tot een verlenging van één maal drie jaar. Directe contactpersoon voor de vertrouwenscommissie is de voorzitter van het bestuur. Taken en verantwoordelijkheden van de vertrouwenscommissie:

  • Biedt een luisterend oor bij klachten van leden die zich niet op hun gemak en/of onveilig voelen binnen de vereniging.
  • Zorgt voor de eerstelijnsopvang voor leden die melding willen maken van een integriteitskwestie of rondlopen met een dilemma.
  • Geeft advies wanneer het lid twijfelt of een kwestie zich leent voor beoordeling door het Landelijk Bestuur.
  • Zoekt samen met het lid naar oplossingen en gaat na of oplossingen in de informele sfeer tot de mogelijkheden behoren.
  • Onderzoekt in samenspraak met het lid of (externe) bemiddeling de geëigende weg is voor een oplossing.
  • Geeft informatie en advies over de mogelijk te volgen procedures.*)
  • Geeft advies in vraagstukken over financiële dispensatie.

De leden van de vertrouwenscommissie hebben geen bestuurlijke of politieke ambities gedurende de periode(s) dat zij in deze hoedanigheid optreden en benoemd zijn.

Leden

Tijdens de Algemene Afdelingsvergadering (AAV) van 18 april 2018 is de eerste Vertrouwenscommissie van D66 Rotterdam benoemd.

Tijdens de (digitale) AAV op 13 april 2021 is de huidige vertrouwenscommissie vastgesteld en zijn de nieuwe leden benoemd.

Externe vertrouwenspersonen

De vertrouwenscommissie is aangesloten bij het Landelijk Netwerk van D66 vertrouwenspersonen. Het Landelijk netwerk van D66-vertrouwenspersonen is in 2021 uitgebreid met een externe vertrouwenspersoon, zodat leden een extra mogelijkheid hebben om zich te melden.

*) Voor meer informatie over de organisatie van de vertrouwensfunctie binnen de partij klik hier.