Mobiliteit

Rotterdam Centraal Station | D66 Rotterdam

Beeld: D66

Mobiliteit is enorm van belang in Rotterdam. Wij willen dat mensen zich duurzaam en veilig door de stad kunnen bewegen. Daarom zetten wij in op de fiets, het openbaar vervoer en deelvervoer.

Voetgangers, fietsers, auto’s en deelvervoer

Bij mobiliteit zijn veiligheid, duurzaamheid en bereikbaarheid voor ons heel belangrijk. Er is niet zo veel ruimte en er zijn steeds meer mensen in de stad. Daarom richten we ons vooral op de fiets, het openbaar vervoer, deelvervoer en wandelen.

Wat wil D66?

 • Meer ruimte voor de fiets. Het is druk op de Rotterdamse fietspaden. Wij zetten in op meer afgescheiden fietspaden en ‘snelfietspaden’ voor mensen met een elektrische fiets.
 • Stimuleren duurzame deelmobiliteit. Het delen van (elektrische) auto’s en scooters maakt reizen van A naar B makkelijk. Wij willen dat deze deelvoertuigen voor 1 januari 2023 uitstootvrij zijn.
 • Meer laadpalen. We willen dat er 5 keer zoveel elektrische laadpalen bijkomen de komende jaren.
 • Bereikbaarheid binnen 15 minuten. We willen dat belangrijke voorzieningen te voet of te fiets binnen 15 minuten te bereiken zijn.
 • Autoluwe stad. We willen meer autoloze straten, vooral rondom scholen. In Londen hebben ze al meer dan 20 jaar een toeslag voor het rijden in de binnenstad. De bewoners daar willen inmiddels niet meer zonder. Dit willen we ook in Rotterdam invoeren. De opbrengst hiervan stoppen we in meer schoon vervoer.

Openbaar vervoer

We willen dat Rotterdammers vaker met het openbaar vervoer gaan. Daarom investeren we in nieuwe verbindingen en beter gebruik van bestaande verbindingen.

Wat wil D66?

 • Metro- en fietstunnel. D66 wil een metro- en fietstunnel bij de nieuwe tunnel tussen Feyenoord en Kralingen. De metro kan in de toekomst veel mensen vervoeren. De fietsverbinding laat zien dat Rotterdam kiest voor schoon en groen. Deze oplossing neemt ook minder ruimte in beslag dan een autoverbinding.
 • Nieuw metrostation. We willen aan de Waalhaven-Zuid een nieuw metrostation bouwen met een grote parkeerplaats. Station Slinge kan beter gemaakt worden. Door woningen te bouwen en het autoverkeer te beperken, wordt het gebied rondom Zuidwijk en Pendrecht een fijnere plek.
 • Beter openbaar vervoer op Zuid. Rotterdam-Zuid is niet overal evengoed bereikbaar. We willen daarom extra tramverbindingen in dit gebied.
 • Toekomstbestendig straatbeeld. Waar het kan willen we reclame voor de fossiele industrie, ongezonde producten gericht op jongeren en alcoholreclame weghouden uit het straatbeeld.

Verkeersveiligheid en -overlast

We willen veel meer aandacht voor veiligheid in het verkeer. Ook ondernemen we actie tegen overlast in het verkeer.

Wat wil D66?

 • 30 kilometer per uur wordt de norm. Er gebeuren minder ongelukken en het is fijner in de stad als er niet zo hard wordt gereden. Daarom willen we een maximum snelheid van 30 kilometer per uur, net als in andere grote steden.
 • Scooters op de rijbaan. Onderzoek laat zien dat er minder ongelukken met scooters gebeuren als scooters op de rijbaan rijden. Er zijn daardoor ook minder ongelukken met fietsers. Daarom willen wij deze maatregel ook in Rotterdam invoeren.
 • Speciale plekken voor bestelbusjes. Omdat we steeds meer online bestellen, is er meer overlast van bestelbusjes. We willen dit oplossen door plekken aan te wijzen waar deze bestelbusjes kunnen staan terwijl de pakketjes worden bezorgd.