Levendige stad

Levendige stad | D66 Rotterdam

Beeld: D66

Rotterdam is een wereldstad. En daar hoort levendigheid bij in de vorm van duurzaam toerisme, evenementen en een rijk nachtleven. D66 Rotterdam stimuleert cultuur in al haar vormen.

Joan vertelt over de plannen van D66 voor een levendige stad.

Joan Nunnely - Gelijkheid in een levendige stad, dat is waar Joan voor staat. Beeld: Rotterdam


Rotterdam bruist van cultuur

Kunst en cultuur zijn belangrijk voor de stad, maar ook voor de mensen. Kunst is goed voor je ontwikkeling en kijk op de wereld. Het nodigt uit tot ontmoeting. We waarderen onze Rotterdamse makers. Door de coronacrisis hebben zij onze steun hard nodig.

Wat wil D66?

 • Ruimte voor (nieuwe) makers. Ruimte voor (nieuwe) kunstenaars en culturele activiteiten wanneer er nieuwe huizen worden gebouwd. Ook moet er ruimte en geld beschikbaar zijn voor kunst als er gebouwen van de overheid worden gebouwd, verbouwd of gekocht. Culturele instellingen krijgen daarnaast lagere huisvestingslasten.
 • Vertrouwen en begeleiding van makers. De gemeente moet zich open opstellen naar makers. Het Cultuurplan en andere kunstregelingen moeten toegankelijker. Goede informatie over subsidie voor (nieuwe) kunstenaars gebeurt via een centraal aanspreekpunt van de gemeente.
 • Kwalitatief cultuuronderwijs voor alle Rotterdamse kinderen. Alle kinderen in de stad, arm of rijk, moeten toegang hebben tot cultuuronderwijs. Daarnaast willen wij dat cultuureducatie een vast onderdeel wordt van het leerplan.
 • Toeristenbelasting naar cultuur. Zo investeren we in al het moois waar toeristen op afkomen.
 • Prioriteit Code Diversiteit & Inclusie. Hiermee zorgen we voor een divers cultureel programma voor en door Rotterdammers.

Evenementenstad Rotterdam

Evenementen zorgen ervoor dat mensen elkaar ontmoeten en kunnen genieten van cultuur. D66 wil hierbij helpen. Wij willen dat er meer locaties komen en meer maatwerk. Ook moet er een evenementenloket komen. Daar kunnen organisatoren vragen stellen en hulp krijgen.

Wat wil D66?

 • Topsport in Rotterdam. We organiseren elke vier jaar minstens één topsportevenement in de stad.
 • Kraskaart voor evenementen. Horecagelegenheden krijgen een evenementenkraskaart. Hiermee kunnen zij een paar keer per jaar een kleinschalig evenement organiseren. Een proef hiermee is succesvol gebleken.
 • Alternatieve locaties. Er komen meer evenementenlocaties zodat de druk op de parken verminderd wordt. Denk aan de Rijnhaven, Waalhaven, Hoek van Holland en het Merwe-Vierhavengebied.
 • Duurzaam en overlast-beperkend. We verduurzamen evenementenlocaties en bieden organisatoren alternatieven voor vervuilende en overlastgevende aggregaten. Bovendien stoppen we met plastic items die maar één keer gebruikt worden. Ook zetten we in op evenementengras.
 • Maatwerk voor evenementen. Strenge regels wil D66 een stuk minder. Liever kijken we per evenement naar wat een goede eindtijd is. Dit baseren we op zaken zoals het aantal bezoekers, geluid en de locatie.

Horeca en nachtleven meer centraal

De afgelopen jaren is er een hoop gebeurd in het Rotterdamse uitgaansleven. Door flinke inzet van D66 is er meer maatwerk op het gebied van (nacht)horeca en evenementen. Nieuwe nachtclubs zijn eindelijk op komst. Maar we zijn er nog niet. De sector is hard geraakt door het coronavirus. D66 wil het nachtleven en de horeca de culturele erkenning geven die het verdient.

Wat wil D66?

 • Nachtcultuur is ook cultuur. We geven nachtclubs status door ze te erkennen als culturele instellingen of cultureel erfgoed.
 • Eerlijk vergunningsstelsel. Er komt een eerlijker vergunningstelsel met kansen voor ondernemers met goede ideeën. Ook willen we mogelijkheden voor maatwerk, door nieuwe vergunningen voor te stellen tot 03:00u, 04:00u of 05:00u.
 • Tien nieuwe 24-uursvergunningen erbij. Ondernemers kunnen hun ideeën inleveren bij de gemeente. De 10 beste voorstellen krijgen een 24-uursvergunning.
 • Isolatiefonds. We richten een isolatiefonds op. Daar kunnen ondernemers leningen kunnen om hun pand te isoleren en overlast te beperken voor omwonenden.
 • Stadsbrede visie. We willen een stadsbrede visie op het nachtleven. En plekken voor nachthoreca vastleggen. Ook zetten we hierbij in op geluidsisolatie voor woningbouw dichtbij uitgaansplekken.

De stad van het buiten sporten

Mensen die sporten leven langer, voelen zich beter en hebben vaak minder gezondheidsproblemen. Wij willen dat elke Rotterdammer kan sporten. Daarom willen wij meer plekken om buiten te kunnen sporten. En dat deze locaties toegankelijk zijn.

Wat wil D66?

 • Veilig buiten zwemmen. We willen meer plekken om veilig buiten te kunnen zwemmen.
 • Sporten in de open lucht. We voegen meer sportfaciliteiten toe aan de buitenruimte.
 • Urban sports. We zorgen voor meer plekken om te skaten, bootcampen, hardlopen en fitnessen. De gemeente moet ook meer regie nemen over de openbare sportvelden.
 • Ondersteuning voor Rotterdammers met een minder grote portemonnee. Rotterdammers ervaren nu nog te vaak een financiële drempel om te sporten. Hen ondersteunen we om te beginnen. We willen dat het aantal sportende mensen stijgt van 49% naar 70%.
 • Meer sportende kinderen. We vergroten de bereikbaarheid van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam.
 • Een veilig sportklimaat. Clubs moeten gratis de verklaring omtrent goed gedrag (VOG) kunnen aanvragen bij het aanwijzen van vrijwilligers. Daarnaast vragen we hen om voor een vertrouwenscontactpersoon te zorgen.

Duurzaam toerisme

Rotterdam is populair en niet meer weg te denken uit reisgidsen. Dat is goed voor de stad en de economie, maar betekent ook meer drukte. We willen niet dat Rotterdam een tweede Venetië wordt. Daarom spannen we ons in om de aantrekkelijkheid te behouden. En de stad een fijne plek te laten zijn voor wonen, werken, ontmoeten, verblijven en plezier.

Wat wil D66?

 • Duurzaam toerisme. We zetten in op duurzaam toerisme. Waarbij Rotterdam een unieke, groene en duurzame verblijfslocatie moet worden.
 • Grip op verhuurplatforms. We houden grip op verhuurplatforms en voorkomen dat woningen onttrokken worden aan de woningvoorraad voor gebruik van die platforms.
 • Hotels op Zuid. We spreiden toerisme. Zodat het centrum niet nog meer belast wordt met shortstay, hostels en hotels. We leggen meer nadruk op Zuid.

Aantrekkelijk vestigingsklimaat

Rotterdam zit vol talent en ondernemerschap. De stad moet hier ruimte voor bieden. Om zo ook in de toekomst voldoende werk en kansen te garanderen voor inwoners. Wij willen daarom een goede infrastructuur en een vermindering van beperkende regels.

Wat wil D66?

 • We houden Citylab010. Zo blijft er een plek voor Rotterdammers met hun ongekende innovatiekracht.
 • Meer ruimte voor start-ups, scale-ups en MKB. Wij helpen (jonge) ondernemingen aan een passende ruimte.
 • Iedereen verdient een kans op ondernemen. De gemeente moet inzetten op het mogelijk maken van ontmoetingen tussen (MBO-)leerlingen en netwerken van ondernemers.
 • Betere voorzieningen voor expats. We blijven de toestroom van hoogopgeleide kennismigranten faciliteren. Dit doen we door te investeren in goede (Engelstalige) gemeentelijke dienstverlening en meer internationale scholen.
 • Transformeren leegstaande panden. Leegstaande kantoren transformeren we tot woningen. Maar maken we ook leuke plekken voor ontmoeting en ondernemen in de wijk.