Klimaat

Hofweg in Rotterdam | Klimaat | D66 Rotterdam

De Hofweg in Rotterdam. Beeld: R. Van Holst

Het klimaat is enorm belangrijk. Voor onze toekomst en voor de leefbaarheid van Rotterdam. Daarom willen wij een duurzame stad met veel groen en een schone lucht.

Pelle vertelt over onze klimaatplannen.

Pelle Meurink - Doe mee met Pelle. Samen voor een duurzaam Rotterdam voor jong en oud Beeld: D66 Rotterdam

De ambities

Wat ons betreft wordt groen de norm en gaan we samen met Rotterdammers aan de slag voor het klimaat.

Wat wil D66?

 • Een CO₂-neutrale stad in 2040. Rotterdam levert netto geen bijdrage meer aan opwarming van de aarde door de uitstoot van broeikasgassen.
 • Een circulaire Rotterdamse economie in 2040. We streven naar een samenleving waarin materialen en producten zo lang mogelijk worden gedeeld, verhuurd, hergebruikt, hersteld, opgeknapt en gerecycleerd om meer waarde te creëren. Zo zorgen we ook voor minder afval.
 • Schonere en gezonde lucht. De luchtkwaliteit in Rotterdam is verbeterd, maar behoort nog steeds tot de meest vervuilde en ongezondste van heel Europa. Hierdoor leven Rotterdammers minder lang en worden ze eerder ziek dan andere Nederlanders. D66 wil dat in 2025 Rotterdam ruim voldoet aan alle grenswaarden van de Europese Unie en de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie over luchtkwaliteit.
 • Biodiversiteit en klimaatadaptatie onderdeel van de inrichting van de openbare ruimte. De impact van klimaatverandering is nu al merkbaar: we hebben hetere zomers en heftigere buien. D66 wil daarom 12 voetbalvelden (8 hectare) groen per jaar realiseren. Dat doen we door bestaande plekken te vergroenen. Plannen voor de openbare ruimte moeten bijdragen aan klimaatadaptatie en biodiversiteit.

Nieuwe energie

We moeten hernieuwbare energie gaan gebruiken die we zelf kunnen opwekken, bijvoorbeeld met zonnepanelen en windmolens. Maar we moeten ook minder energie gaan gebruiken.

Wat wil D66?

 • We steunen energieprojecten van bewoners en bedrijven. Landelijk is afgesproken dat hernieuwbare energieprojecten voor 50% eigendom zijn van lokale bewoners en bedrijven. Deze maatregel implementeren we zo snel mogelijk.
 • We steunen duurzame ideeën in de hele stad. Via platform Duurzaam010 ondersteunt de gemeenten duurzame initiatieven uit de stad. Met een extra impuls zorgen we ervoor dat de gemeente ook in gebieden met minder draagkracht samen met bewoners coöperaties en initiatieven kan opzetten.
 • Zonnepanelen op platte daken. Rotterdam heeft 18,5 vierkante kilometer aan platte daken. Deze plekken zijn enorm geschikt voor zonnepanelen en vergroening.
 • Kernenergie niet uitgesloten. In de grote klimaatopgave kan geen enkele technologie uitgesloten worden. Tegelijkertijd mag de ontwikkeling van kernenergie andere ontwikkelingen die bijdragen aan de verduurzaming van de haven niet bemoeilijken of beperken.

Duurzamere gebouwen

Gebouwen gebruiken veel energie. Daarom moeten gebouwen en huizen duurzamer worden. Dat is niet alleen beter voor het klimaat, maar ook voor je portemonnee.

Daarom willen we mensen goede informatie geven en helpen om hun huis duurzamer te maken. We werken ook aan systeem dat warmte levert aan bewoners, zodat we geen gas meer nodig hebben om onze huizen te verwarmen.

Wat wil D66?

 • We willen de komende jaren 20.000 huizen duurzamer maker. Samen met pensioenfondsen, energieleveranciers en banken zetten we een fonds op. Hier kunnen mensen die in een woning met een laag energielabel wonen rentevrij lenen voor de verduurzaming van hun woning.
 • We geven duidelijke informatie over hoe de gemeente denkt over energie.
 • Rotterdam helpt mee om wijken duurzaam en aardgasvrij te maken. De communicatie is hierbij begrijpelijk en toegankelijk voor bewoners en ondernemers.
 • Open houding richting ideeën uit de stad. Initiatieven uit de stad gericht op het (collectief) verduurzamen van gebouwen, krijgen ondersteuning door subsidiëring of toegang tot kennis vanuit de gemeente.

Duurzamere (lucht)haven

De Rotterdamse haven moet in 2040 klimaatneutraal zijn. Rotterdam-The Hague Airport moet er vooral zijn voor de veiligheidsdiensten.

Wat wil D66?

 • Kolencentrales moeten dicht. Dit is beter voor het klimaat en voor de omwonenden in Hoek van Holland.
 • Schepen die in de Rotterdamse haven liggen, moeten geld betalen. D66 wil dat schone schepen minder betalen en vervuilende schepen meer.
 • Walstroom. Schepen die stil liggen, gebruiken generatoren om stroom op te wekken. Dat is slecht voor het milieu. D66 vindt dat deze schepen in 2030 energie van het land moeten gebruiken, ook wel walstroom genoemd.
 • Rotterdam moet investeren in groene en blauwe waterstof. Dat is belangrijk voor een duurzame haven, maar ook in de rest van Nederland en Europa.
 • D66 wil dat luchthaven The Hague Airport bij Rotterdam minder wordt gebruikt voor vakantievluchten. De luchthaven moet er zijn voor veiligheidsdiensten. Waar je makkelijk met de trein kunt komen, hoef je niet naar toe te vliegen.

Circulaire economie

Nederland moet veel minder grondstoffen gebruiken die uit de aarde komen. Want die grondstoffen raken op. We moeten dingen maken op een manier dat je geen afval hebt. D66 wil dat de gemeente niet alleen aan bewustwording doet, maar ook aan uitvoering.

Wat wil D66?

 • Bedrijven moeten meer betalen voor hun afval. Dat extra geld wordt gebruikt om afval te hergebruiken. We hoeven dan minder afval te verbranden.
 • Materialenpaspoort voor gebouwen. Elke eigenaar/beheerder van een gebouw moet een lijst maken van wat er in het gebouw zit.