Stadsbestuur

Stadhuis van de gemeente Rotterdam | D66 Rotterdam

Het stadhuis aan de Coolsingel in Rotterdam. Beeld: M. de Rooij

De gemeente moet betrouwbaar en voorspelbaar zijn. D66 zet in op drie dingen: vertrouwen in de Rotterdammer, versimpeling van wetgeving en meer aandacht voor menselijke maat in de uitvoering.

Bestuursmodel en organisatie

We gaan met 39 wijkraden werken. De wijk en de wijkbewoners krijgen dan meer invloed. We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk Rotterdammers mee kunnen praten en beslissen over hun eigen buurt.

Wat wil D66?

  • Vertrouwen, versimpeling en menselijke maat. Wij willen dat het stadsbestuur vertrouwen in de Rotterdammer toont, de wetgeving makkelijker maakt en dat er meer aandacht komt voor de menselijke maat in de uitvoering.
  • Wijkraden moeten zelf direct dingen kunnen voorstellen aan de gemeenteraad. Wij willen dat daar een nieuw zogenaamd ‘raadsinstrument’ voor wordt bedacht.

Participatie

De gemeente moet luisteren naar de ideeën van Rotterdammers. Ook naar jongeren, vrouwen en Rotterdammers met een migratie-achtergrond. Ideeën van inwoners zijn vaak goed of beter dan plannen die alleen door de politiek zijn bedacht.

Wat wil D66?

  • Buurtbudget. We willen dat iedere buurt een eigen budget krijgt waarmee de inwoners hun wijk groener, socialer en/of gezonder kunnen maken.
  • Samenwerken aan oplossingen. Rotterdammers moeten naast meepraten, ook samen met de gemeente problemen kunnen oplossen. Op het gebied van duurzaamheid wil D66 een Burgerbraad voor het klimaat.

Digitalisering, privacy en media

Een wereldstad als Rotterdam moet meebewegen in de digitale wereld. Daarom willen wij één app voor alle gemeentelijke zaken in de stad. Lokale journalistiek koesteren we.

Wat wil D66?

  • Eén Rotterdam-app. Veel mensen vinden de website van de gemeente Rotterdam niet duidelijk. Daarom willen we een app maken waarmee inwoners veelvoorkomende zaken kunnen regelen. Privacy en cyberveiligheid zijn daarbij van belang. Ook denken we aan mensen die niet zo digitaal vaardig zijn. De app is gemakkelijk te gebruiken, ook voor mensen die niet zo goed Nederlands lezen. En als je de app niet wilt gebruiken, kun je de gemeente ook opbellen, de website gebruiken of langskomen bij een loket.
  • Bescherming lokale journalistiek. Journalisten van lokale media kijken naar wat de lokale politiek en het openbaar bestuur doet. We willen dat journalisten altijd veilig hun werk kunnen doen. We willen ook dat iedereen toegang heeft tot het nieuws in de (lokale) media. We bekijken samen met bibliotheken of mensen gratis toegang kunnen krijgen tot de media.

Financiën

Rotterdam doet het financieel heel goed en daar zijn we trots op. We doen ons best om dit zo te houden. De begroting van Rotterdam is veelal wettelijk bepaald. Wat D66 betreft investeren we in het klimaat, de woningmarkt, cultuur en het sociale domein.

Wat wil D66?

  • Ons inzetten voor extra geld voor jeugdzorg. Landelijk wordt onderzocht hoeveel geld gemeenten structureel extra nodig hebben voor jeugdzorg. Als dit onderzoek klaar is, doen we ons best om extra geld te krijgen voor Rotterdam.
  • Rotterdam aantrekkelijk houden. We willen het parkeren op straat duurder maken en dat een tweede parkeervergunning duurder wordt. We willen ook betaald parkeren binnen de ring.
  • Meer toeristenbelasting. We willen de belasting die je betaalt om in Rotterdam te overnachten verhogen van 6,5% naar 7,0%.
  • Gratis reizen met het openbaar vervoer voor kinderen en AOW’ers het nodig hebben. Mensen met een AOW kunnen nu gratis met het openbaar vervoer in Rotterdam. Wij willen dat dit alleen geldt voor mensen met een lage AOW. Met het geld dat hierdoor vrijkomt, willen we dat kinderen tot 12 jaar uit gezinnen met een lager inkomen gratis met het openbaar vervoer kunnen.