Wonen

Wonen | D66 Rotterdam

Uitzicht vanaf het Groot Handelsgebouw in Rotterdam. Beeld: Micheile

Er is een groot tekort aan betaalbare woningen in de stad. Wij zetten in op woningen voor starters en studenten. De sociale woningvoorraad houden we ook in stand. Groen wordt de norm in de buitenruimte.

Tim vertelt over de plannen van D66 op het gebied van wonen.

Tim de Haan - Beeld: Martijn Beekman

Wonen

Wonen in Rotterdam moet betaalbaar en groen zijn. Starters en studenten kunnen heel moeilijk een geschikte woning vinden. Voor de middenklasse is nu nauwelijks plek in de stad. Dat vraagt om concrete en creatieve oplossingen.

Wat wil D66?

 • Huizen zijn er om in te wonen, niet om in te beleggen. Je mag een huis alleen kopen als je er zelf in gaat wonen.
 • Geen plek voor foute verhuurders in Rotterdam. Er komen boetes voor eigenaren die te veel huur vragen of misbruik maken van de huurders.
 • Schrappen inkomenseis uit Rotterdamwet. Nu mag je sommige huizen alleen huren als je genoeg verdient. Die voorwaarde heet de inkomenseis. Wij willen dat die eis in Rotterdam uit de wet wordt verwijderd. Iemands inkomen zou geen rol mogen spelen in de toekenning van woningen.
 • Stimuleren doorstroom van sociale naar middenwoning. Mensen moeten sneller van een sociale woning naar een duurdere woning gaan als dat kan. Zo kunnen andere mensen weer in de sociale woning.
 • Voldoende opvanglocaties verspreid door de stad. Niemand in Rotterdam hoeft op straat te leven. We zorgen daarom voor voldoende opvanglocaties verspreid in en rond de stad.

Bouwen in de stad

Er moeten veel meer woningen bijkomen in Rotterdam, 4.000 per jaar. We willen die woningen zoveel mogelijk bouwen ín de stad. Dan blijft het groen rond de stad intact.

Wat wil D66?

 • Meer woningen voor starters en middeninkomens. We willen vooral woningen voor mensen die voor het eerst een huis kopen en voor mensen die een gemiddeld inkomen hebben. 60% van de nieuwbouwwoningen maken we beschikbaar voor deze groep. We willen ook genoeg sociale woningen behouden.
 • Veel meer studentenkamers. Eind 2026 zijn er minstens 6.000 extra studentenkamers.
 • We moeten slim bouwen. Lege kantoren moeten woningen worden. Ook zetten we in op hoogbouw: zo maken we slim gebruik van de beperkte ruimte.
 • Terughoudend en zorgvuldig over slopen. Een sloopkogel sloopt meer dan stenen. Het gaat dwars door sociale structuren heen. Daarom zijn we terughoudend met slopen.

Natuur en groen

Een groene buurt is goed voor de gezondheid van mens en dier. Met meer groen zorgen we niet alleen voor een prettiger leefklimaat, maar bieden we ook veel meer ruimte aan de planten en dieren in de stad.

Wat wil D66?

 • Veel meer groen in de stad. Per jaar willen wij 12 voetbalvelden (8 hectare) groen erbij in Rotterdam.
 • Groen de norm. Steen overheerst het Rotterdamse straatbeeld. Daar willen we verandering in aanbrengen. Bij nieuwe plannen over herinrichting speelt groen een belangrijke rol. Bomen, gevelbegroeiing, perkjes en daktuinen spelen een centrale rol bij nieuwbouw.
 • We willen veel meer soorten dieren en planten in Rotterdam. Dat zorgt voor een betere biodiversiteit.
 • Toegankelijker maken volkstuinen. Volkstuinen nemen veel plaats in beslag. We willen dat meer mensen toegang hebben tot deze plaats.

Afval

Rotterdam moet schoner. Het is voor veel mensen een ergernis en het is slecht voor de natuur. Afval moet daarom slimmer en gemakkelijker verzameld worden. En mensen moeten zorgvuldiger omgaan met hun afval.

Wat wil D66?

 • Meer geld voor een schoner Rotterdam. Meer vuilnisauto’s, geen volle containers en minder afval op straat.
 • Opruimen in de wijk. Mensen die afval op straat en naast containers neerzetten, moeten een boete krijgen.
 • Mensen die de buurt schoon houden krijgen een beloning. We willen mensen uit de buurt belonen als ze meehelpen om een container schoon te houden.
 • Terugkoppeling bij melding in de MeldR-app. Wanneer je in de MeldR app een melding maakt van overlast of afval in de buurt, zorgen we ervoor dat je een inhoudelijke terugkoppeling krijgt van wat er met jouw melding gedaan wordt. Zo vergroten we de betrokkenheid van inwoners bij de buurt. En zorgen we ervoor dat je de volgende keer weer een melding maakt.