Het wordt er niet leefbaarder op met de Rotterdamwet

Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar de werking van de Rotterdamwet en geen enkele heeft kunnen aantonen dat de wet werkt als het gaat om het verbeteren van de leefbaarheid. Wat wel blijkt, is dat deze discriminerend werkt. Daar wil D66 vanaf!

In Rotterdam hebben we de Rotterdamwet. Deze wet is ooit ingevoerd om de leefbaarheid in bepaalde wijken te verbeteren. De gedachte was dat je mensen met een crimineel verleden, een geschiedenis van (woon)overlast geven of een laag inkomen wilt weren uit wijken die het al moeilijk genoeg hebben. Dit geldt onder andere voor mensen met een uitkering die korter dan zes jaar in Rotterdam wonen of mensen die door parttimewerk of als ZZP’ers minder verdienen dan het minimumloon.

In de praktijk blijkt dat veel Nederlanders met een bi-culturele achtergrond en bijvoorbeeld alleenstaande moeders extra zwaar getroffen worden door deze inkomenseis. Dat is niet raar, want zij zijn de grootste groep die afhankelijk zijn van de bijstand of parttime werken in laagbetaalde banen.

De rotterdamwet werkt discriminerend

Nu, na zeventien jaar Rotterdamwet, blijkt dat de wet niet heeft gezorgd voor een verbetering in de wijken. Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar de werking van de Rotterdamwet en geen een heeft kunnen aantonen dat de wet werkt als het gaat om het verbeteren van de leefbaarheid. Wat wel blijkt is dat deze discriminerend werkt. In 2005 al waarschuwt de Raad van State dat de Rotterdamwet kan leiden tot indirecte discriminatie op basis van ras. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens waarschuwt in 2016 en in 2017 dat het stellen van een inkomensgrens leidt tot stigmatisering van arme mensen en indirect leidt tot discriminatie op basis van ras en geslacht.

En daar willen we vanaf!

In april 2022 gaat de Rotterdamwet op de schop. D66 wil dat de inkomenseis wordt geschrapt. Iedereen heeft recht op een plek in de stad. En dat recht staat los van afkomst, geslacht, geloof, opleidingsniveau of hoe hoog (of laag) het inkomen is.

Iedereen heeft recht op een plek in de stad.

Dat de woningmarkt in korte tijd heel erg is veranderd, is duidelijk. Er moet met een nieuwe blik naar de markt worden gekeken. Betaalbare woningen, huur en koop, in wijken die lekker divers zijn, dat is wat we willen zien in Rotterdam.

Door onder andere in te zetten op een opkoopbescherming en zelfbewoningsplicht zorgen we ervoor dat huizen worden gebruikt waar ze voor bedoeld zijn: om in te wonen en niet om mee te beleggen. En door het puntensysteem ook te laten gelden voor woningen tot €1250 euro per maand, krijgen meer huurders bescherming tegen excessieve huurprijzen en/of stijgingen.

Fijn Stads Wonen, voor iedereen.

We zullen ook flink moeten inzetten op het bouwen van nieuwe woningen met extra aandacht voor starters- en middeninkomens, en met behoud van de bestaande voorraad van sociale woningen. Natuurlijk gaan nieuwbouw en natuur hand in hand. We behouden wat er al is en kijken waar we het groen kunnen uitbreiden. Om iedereen een fijne plek in Rotterdam te kunnen bieden moet er nog veel gebeuren. Met een heel pakket aan maatregelen wil D66 het verschil gaan maken. Te beginnen met Fijn Stads Wonen, voor iedereen.