Standpunt D66 Rhenen 4e aanvliegroute en meer informatie

Als D66 Rhenen hebben we de afweging gemaakt in wat wij nog kunnen doen om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Er zijn nog veel onbekende variabelen. De exacte locatie, hoeveelheid vertakkingen (spreiding) en minimum hoogtes moeten nog ingevuld worden. De voorkeursbeslissing is echter al definitief.

Op landelijk niveau zal de 4e aanvliegroute een voordeel hebben op het gebied van CO2 en stikstof. We zitten hier echter met stiltegebieden, kwetsbare natuur, en weinig achtergrond geluid.

Gemeenten moeten samenwerken en deze zorgen duidelijk maken, zeker op het gebied van geluid. Op deze manier proberen we bijvoorbeeld de minimum hoogtes van de aankomstroutes zo hoog mogelijk te krijgen. D66 heeft hiervoor een motie ingediend tijdens de raadsvergadering op 31 januari. De motie is unaniem aangenomen.

Meer informatie? Kijk hier de reportage van XON over de 4e aanvliegroute en onze visie hierop.

Beeld: kwluth

Thema avond 4e aanvliegroute

Dinsdag 21 februari waren er 153 mensen aanwezig bij de Thema Avond over de 4e Aanvliegroute in Champ’Aubert te Driebergen. Deze avond was georganiseerd door onze afdeling samen met Zeist en Utrechtse Heuvelrug.

De avond werd gepresenteerd door Elisabeth van Oostrum, voorzitter van de afdelingen Utrechtse Heuvelrug en Rhenen en Kees Klokman voorzitter van de afdeling Zeist.

Ministerie

Het ministerie was ook aanwezig op deze avond. Rudy Megens van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaf een presentatie. Hij legde uit hoe de luchtruimherziening tot stand is gekomen. De 4e route maakt de aanvliegroute naar het zuidoosten aanmerkelijk korter. Vliegtuigen hoeven dan niet meer om te vliegen. Hoe de 4e aanvliegroute er precies uit komt te zien, waar die komt te liggen en hoe hoog wordt vanaf dit jaar bepaalt.

Visie D66 Rhenen

D66 Rhenen heeft de motie die unaniem in Rhenen is aangenomen toegelicht. Daarnaast is er uitgelegd wat een aanvliegroute nu precies is. De verwachting is dat in de buurt van Rhenen een denkbeeldige stip komt waar vliegtuigen zich op richten. De hoogte is dan ongeveer tussen 2 en 3 kilometer. Ook was er een filmpje te zien en te horen van een Airbus A321 op deze hoogte.

  • Zie de website van NATS voor meer informatie over de verschillende voorbeelden die de Britse luchtverkeersleiding heeft gefilmd.

Stop4deroute en SATL

Naast de presentaties van het ministerie en D66 Rhenen waren er ook twee partijen vertegenwoordigd die zich inzetten tegen de route. Voor meer informatie over het standpunt van Utrechtse Heuvelrug, Stop4deroute en SATL, bezoek de website van D66 Utrechtse Heuvelrug.