We zorgen voor elkaar

Beeld: Mirjam Rijnsburger

Meedoen in de Rhenense samenleving moet voor iedereen mogelijk zijn en blijven. Indien er barrières zijn dan moet de gemeente zich ervoor inzetten om die weg te nemen. De gemeente maakt initiatieven mogelijk waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten.

Zorgen dat iedereen mee kan doen

 • Iedereen moet de kans krijgen om naar ieders mogelijkheid deel te kunnen nemen aan de samenleving. Waar nodig stimuleert de gemeente hierin.
 • Verbeteren van communicatie rondom bestaande regelingen en initiatieven. Als je in zwaar weer zit, is alles al snel te veel. Clientondersteuners denken mee welke voorzieningen er voor jou zijn om er weer bovenop te komen.
 • Digitalisering moet een doel dienen en mag nooit de kloof tussen de inwoners en overheid vergroten. Het uitgangspunt van de gemeentelijke dienstverlening is digitaal waar het kan, fysiek voor wie dat lastig is.

Vitaal en prettig oud worden

 • Zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen in de eigen vertrouwde omgeving. Dit kan bijvoorbeeld door in te zetten op de bereikbaarheid van noodzakelijke zorg- en winkelvoorzieningen voor personen met een beperking, meer bankjes in de winkelcentra en tussen woonwijken en winkels en op senioren gerichte woningbouw (bv kangoeroewoningen en hofjes).
 • Ondersteuning bieden aan projecten die ouderen helpen om vitaal te blijven zoals Rhenen Vitaal en Humanitas Tandem.

Verbeteren van de taal- en digitale vaardigheden

 • De bibliotheek vervult een belangrijke rol in het stimuleren van taalvaardigheid, leesvaardigheid en digitale vaardigheden van kinderen en volwassenen. Ook kan een aantrekkelijke bibliotheek een belangrijke ontmoetingsplek zijn voor inwoners. D66 staat voor een bibliotheekaanbod dat past bij deze tijd.
 • Voldoende (gratis) cursusaanbod voor volwassenen om taal- en digitale vaardigheden 
 • Voortzetten taalklas voor niet Nederlands sprekende kinderen.

Samen verantwoordelijk voor een mooier Rhenen

 • Deelname door bewoners, zowel door middel van het burgerpanel als daarbuiten, is belangrijk en moet serieus genomen worden. Dit betekent zowel luisteren maar ook terugkoppelen wat er met de input gedaan is. Niet alle goede ideeën worden op het gemeentehuis bedacht.
 • Initiatieven ondersteunen waarbij bewoners elkaar ontmoeten en verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen buurt, denk bijvoorbeeld aan het gezamenlijk adopteren van een groenstrook met de buurt.
 • Vuurwerkvrije zones invoeren waar inwoners hier behoefte aan hebben. Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een gemeentelijke vuurwerkshow.