Betaalbaar wonen voor iedereen

Beeld: Mirjam Rijnsburger

Iedereen verdient een goede en betaalbare plek om te wonen. In de gemeente Rhenen is er met name een tekort aan betaalbare woningen voor middeninkomens (inclusief veel starters) en aan sociale woningbouw. D66 wil tot 2040 in de gemeente Rhenen 1000 woningen realiseren. Deze moeten zoveel mogelijk binnen de bebouwde kom gebouwd worden met aandacht voor duurzaamheid en gezondheid. Het aanbod betaalbare (koop- en huur-)woningen moet stijgen.

Groter aanbod betaalbare (koop- en huur)woningen

  • 85-90 nieuwe woningen per jaar. Nieuwbouwprojecten moeten voldoen aan een norm van 25% sociale en 10% midden huurwoningen.
  • Experimenteren met alternatieve woonvormen en -concepten. Niet elke doelgroep is op zoek naar de standaard gezinswoning en we moeten versnellen. Wij denken aan bijvoorbeeld tijdelijke woningbouw, snellere casco oplevering, ouderenhofjes, wooncoöperaties (en geen corporaties) voor bepaalde doelgroepen of midden huurwoningen, ombouwen bedrijfspanden enz. 
  • Nieuwe woningen worden zoveel mogelijk binnen de bebouwde kom gebouwd. Op deze manier houden we meer ruimte voor groen. Wanneer het echt niet anders kan, bouwen we nieuwe woningen aan de randen van huidige kernen. Binnen een wijkje zijn er betere mogelijkheden wat betreft beweeg- en groenopties.
  • Op sommige locaties kunnen we in de hoogte bouwen. Het aanzicht en karakter van de kernen moet hierbij zoveel mogelijk behouden blijven. Waar mogelijk moeten nieuwe parkeerplekken ondergronds worden aangelegd.

Duurzaamheid en gezondheid centraal in nieuwbouwplannen

  • Duurzame woningbouw is vanzelfsprekend. Dit betekent dat je van te voren nadenkt over hoe duurzame energie in de woning verwerkt kan worden, met welke hergebruikte grondstoffen je bouwt en hoe je bv. groen op daken in het bouwontwerp verwerkt. D66 wil slim gebruik maken van de beperkte ruimte in de gemeente en bewoners samenbrengen. Dit kan bijvoorbeeld door woningconcepten waarbij bewoners een grote (openbare) tuin en/of ruimte delen.
  • Ook ‘Gezondheid’ moet onderdeel worden van bestemmings- en bouwplannen. Dit betekent dat er rekening gehouden moet worden met beweeg- en groenopties binnen de wijk en in ontsluiting naar andere wijken toe. Denk hierbij aan voldoende ruimte om te fietsen en te wandelen, maar ook aan parkjes en speel-/beweegmogelijkheden.