In Rhenen woon je niet, daar leef je

Beeld: Hans Boerkamp

Rhenen, Elst en Achterberg hebben elk hun eigen karakter wat maakt dat het fijne plekken zijn om te leven. D66 streeft naar het ontwikkelen van meer laagdrempelige mogelijkheden waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en leren kennen, bijvoorbeeld door culturele activiteiten. 

Aantrekkelijk en groen centrum 

  • Kenmerkende gebouwen, aanzichten en cultureel erfgoed in alle kernen behouden
  • Een divers winkelaanbod in onze kernen, versterkt met de weekmarkt
  • Vergroenen/terugbrengen van groen op pleinen alle kernen
  • Gevels in het centrum van Rhenen terugbrengen in hun oorspronkelijke staat: de unieke wederopbouwstijl terugbrengen. Hierdoor verdwijnen de felle kleuren en reclames waardoor het centrum aantrekkelijker wordt. Ondernemers worden in het aanpassen van de gevels financieel tegemoetgekomen.
  • Het voorgenomen centrumplan Elst slagvaardig oppakken. Vergroening en ontmoetingsplekken staan hierin centraal.

Centrale locatie voor culturele en maatschappelijke activiteiten

  • Er moet een centrale plek komen waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en gezamenlijk activiteiten kunnen ondernemen. Deze plek kan onderdak bieden aan bijvoorbeeld een filmhuis, bibliotheek of café en kan daarnaast gebruik worden als podium, vergaderlocatie, zelfstudie of zelfwerkplek enz. 

Groei van recreatie en toerisme

  • Ondernemers die kansen zien om in te spelen op de recreatieve mogelijkheden zijn zeer welkom. Het vestigen van bijvoorbeeld een Bed and Breakfast, camping, “logeren bij de boer”, theehuis of een andere kleinere creatieve of recreatieve voorziening wordt verwelkomd.
  • De bestaande haven uitbreiden maar alleen met ligplaatsen voor kort verblijf en (sanitaire) voorzieningen die nu ontbreken. Uiteraard met oog voor duurzaamheid & natuur.
  • Investeren in goede voorzieningen voor recreatie zoals bewegwijzering, watertappunten en (fiets-)oplaadpunten
  • Prettig recreëren voor alle doelgroepen. Elektrische fietsers, wielrenners, wandelaars en hondenbezitters hebben allen andere eisen en schrikken soms van elkaar. Wij zoeken naar manieren waarop iedereen kan genieten van het moois wat de gemeente te bieden heeft.