Bewegen, Sport en Toegang tot Groen zijn basisbehoeften

Beeld: Soooph! Photography

Bewegen en sport biedt kansen om mee te doen in de samenleving. Het is een belangrijke voorwaarde voor een gezond en lang leven. Wat D66 betreft moeten bewegen en sporten daarom voor iedereen toegankelijk zijn ongeacht je achtergrond en financiële mogelijkheden. In een prachtige omgeving als de gemeente Rhenen zijn bewegen en sport vaak ook verbonden met recreatie in de natuur. 

Beweging en sport makkelijk en aantrekkelijk 

 • Wandel- en fietsmobiliteit boven automobiliteit
 • De openbare ruimte moet uitnodigen tot bewegen en sporten bijvoorbeeld door het toevoegen van groene en sport- en spelelementen zoals fitness-apparaten, freerunning elementen, een trapveldje enz. Deze elementen moeten voor ieder wat wils bieden
 • Ideeën en behoeften van bewoners over welke sport- en spelelementen moeten worden meegenomen in de keuzes. Dit kan bijvoorbeeld door een enquête.
 • In elke buurt een aangegeven, veilige en (in de winter) verlichte wandel/hardlooproute gebruik makend van zoveel mogelijk groen in de buurt
 • Meer groene schoolpleinen en speelplekken
 • Investeren in kwalitatief goede en duurzame sportvoorzieningen en -accommodaties
 • Flexibel zijn in het gebruik van sportvoorzieningen voor meerdere doeleinden, bijvoorbeeld door kinderopvang en scholen . Een dubbele rol is niet alleen efficiënt gebruik maken van de ruimte, maar maakt ook sportclubs en hun activiteiten meer zichtbaar.

Divers en inclusief beweeg- en sportbeleid 

 • De toegang tot sportverenigingen moet voor iedereen beschikbaar en bereikbaar zijn. Een gebrek aan inkomen, ook voor volwassenen, mag geen argument zijn. Dit geldt zowel voor contributie als bijvoorbeeld nieuwe sportschoenen. Waar nodig ondersteunt de gemeente hierin bijvoorbeeld door het bestaande Jeugdfonds Sport & Cultuur of andere regelingen.
 • Een rolstoelpad in de natuur van de gemeente Rhenen, zodat personen met een beperking ook van onze bossen kunnen genieten.
 • Bewegen en sport inzetten als middel om mensen met een afstand tot de samenleving weer deel te laten nemen.
 • Creëren van een veilig en positief sportklimaat door sportverenigingen te helpen met een vertrouwenscontactpersoon, de verklaring omtrent gedrag (VOG) voor medewerkers en vrijwilligers en het opstellen van preventief beleid.

Natuur in balans voor mens en dier

 • Groen, zowel binnen als buiten de kernen, zoveel mogelijk beschermen en bewaren. Wij hebben in de gemeente veel prachtige stukken natuur. Deze natuur behouden is belangrijk voor zowel de inwoners als voor het toerisme. 
 • Een balans vinden tussen de mens als gebruiker van de natuur en de waarde van de natuur als natuur.Bestaande dierenrustgebieden moeten rustgebieden blijven en gerespecteerd worden. Er moet een duidelijk verschil zijn tussen ‘natuur voor de mens’ en ‘natuur voor de natuur’.