Inhoudelijke reactie D66 Raalte op verkenningsgesprekken coalitie vorming

Allereerst dank voor de bijdrage van de heer Vroomen en dank voor alle moeite die is genomen om de verkenningsgesprekken goed te laten verlopen. En fijn dat voor iedereen nu duidelijk is, dat onze eerste voorkeursvariant voor een coalitie niet een voortzetting is van de oude coalitie, maar een eerste voorkeursvariant die voor ons wél democratisch legitiem is: Gemeentebelangen (GB), BurgerBelangen (BB), CDA en D66. GB en BB als de grote winnaars. GB als grootste partij met 7 zetels, BB ook met 7 zetels als een spaceshuttle omhoog geschoten, CDA die met Gerria Toeter zorgt voor bestuurlijke continuïteit en D66 als kleine speler, om de boel stevig bij elkaar te houden.

Inhoud

Wij van D66 Raalte willen iedereen graag meenemen in drie, voor D66, relevante perspectieven om te komen tot een sterke coalitie: bestuurlijke continuïteit, democratische legitimiteit en onderlinge relaties. Of hoe de heer Vroomen het mooi benoemd: vertrouwen. Aan de hand van deze richtingen geven wij een politiekoordeel over de voorgestelde coalitie door BB, CDA en de VVD.
 
 
Bestuurlijke continuïteit:
De kracht van een gemeente begint bij een kwalitatief sterk bestuur. Goede bestuurders moet je daarom zoveel mogelijk binnenboord houden. De twee wethouders die aangeven verder te willen, Frank Niens (GB) en Gerria Toeter (CDA), zijn volgens ons de sterkhouders onder de wethouders van het huidige college. Dennis Melenhorst (VVD) had perfect hier tussen gepast, maar gaat helaas niet door. Dat vinden wij heel erg jammer. Wij vinden het cruciaal voor de bestuurlijke continuïteit van Raalte, dat mevrouw Toeter en de heer Niens wél onderdeel blijven van een nieuw te vormen college. Een bestuurlijke duiventil, waarbij kennis en kunde uit de organisatie vliegt, is schadelijk voor onze gemeente Raalte. Daarom zien we graag dat GB en CDA, met hun sterke wethouders, zitting nemen in het college namens een nieuwe coalitie.


Democratische legitimiteit
Democratische legitimiteit knippen wij op in twee delen: (1) een coalitie die recht doet aan de verkiezingsuitslag, en (2) een coalitie die bestaat uit verschillende politieke kleuren.
 
(1) Een coalitie die recht doet aan de verkiezingsuitslag
De twee winnaars, de twee grootste partijen, de twee lokale partijen, de twee partijen die samen een ruime meerderheid hebben. Wanneer zij de inwoners, de kiezers, de verkiezingsuitslag serieus nemen, moeten zij op zijn minst een eerste goede poging ondernemen om samen een coalitie te vormen. De grootste partij na al een week uitsluiten, eventueel door oud zeer, daarvan gaan bij ons de democratische haren recht overeind staan. Wij doen daarom een oproep aan BB: jullie hadden een mooi democratisch initiatief met het raadgevend referendum vorig jaar, trek deze democratische lijn dan ook door nu jullie zelf een grote politieke speler zijn. Sluit niet nu al de grootste partij uit, omarm een zorgvuldig democratisch proces, doe recht aan de stem van onze inwoners, en probeer op zijn minst een poging te doen om samen te werken met GB. Wij van D66 willen eventueel, als daar behoefte aan is, als mediator hierbij een rol spelen.

(2) Een coalitie die bestaat uit verschillende politieke kleuren
De coalitie moet bestaan uit verschillende politieke richtingen, zodat zoveel mogelijk inwoners zich kunnen herkennen in een nieuw te vormen coalitie. De combinatie VVD, CDA en BB vinden wij te veel gecentraliseerd in de rechts-conservatieve hoek. Wij zijn voorstander dat iedereen in Raalte zich soort van vertegenwoordigd voelt. Een combinatie van een middenpartij, een progressief georiënteerde en een conservatief georiënteerde partij, heeft breder draagvlak dan het huidige coalitievoorstel, en is daarmee volgens ons democratisch meer legitiem.
 

Onderlinge relaties/vertrouwen
Of partijen er zin in hebben om met elkaar samen te werken heeft te maken met vertrouwen tussen personen. Uiteindelijk moet je ook beetje zin hebben in de samenwerking. Voor wat betreft BB en GB constateert D66, dat er gewerkt moet worden aan onderling vertrouwen voordat zij samen in een coalitie stappen. D66 is van mening dat het voor de democratische legitimiteit cruciaal is dat eerst deze stap wordt verkend of GB en BB samen kunnen werken in een coalitie. Wanneer deze stap wordt overgeslagen gaat dit ten koste van het vertrouwen tussen iets anders: namelijk tussen de politiek en inwoners. Laten we niet in deze valkuil stappen, laten in vertrouwen met elkaar het juiste democratische pad bewandelen.

Vragen

Ter afsluiting van ons betoog een aantal vragen:
–       @Burgmeester Dadema: Op 2 april heeft u een oriënterend gesprek gevoerd met de heer Vroomen. Welke suggesties en adviezen gaf u de heer Vroomen mee?

–       @de heer Vroomen: U hanteert drie uitgangspunten voor de beoordeling van coalitiemogelijkheden: numerieke stabiliteit, programmatisch stabiliteit en vertrouwen. Waarom heeft u voor deze 3 uitgangspunten gekozen? En waarom heeft u niet bestuurlijke continuïteit en democratische legitimiteit hierbij meegenomen? Waarom wordt in het verslag niet stil gestaan bij het feit dat de grootste partij buitenspel is gezet en hoe dat kan? Is dat niet van belang om te melden aan de raad en aan de inwoners uit de gemeente Raalte?

–       @GB: hoe hebben jullie het verkenningsproces ervaren van afgelopen week in samenwerking met BB? Waardoor is de relatie GB/BB eventueel niet sterk genoeg en hoe kan deze versterkt worden?

–       @BB: hoe hebben jullie het verkenningsproces ervaren van afgelopen week in samenwerking met GB? Waardoor is de relatie GB/BB eventueel niet sterk genoeg en hoe kan deze versterkt worden?

–       @VVD/CDA: waarom sluiten jullie een combinatie met de twee winnaars van de verkiezingen bij voorbaat uit? In hoeverre past dat volgens jullie binnen de democratische principes?