Peter Moorman

Peter Moorman - Peter staat op plek 3 voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Beeld: Niels Folgers

Waarom sta jij op de lijst

  • 67 jaar
  • Ulft
  • HeinoPeter Moorman is 65 jaar, getrouwd en heeft twee zonen. Hij woont in Heino en werkt bij de provincie Overijssel als programmamanager Europese subsidies. Sinds 2010 is hij actief bij D66Raalte en vanaf 2014  is hij, met uitzondering van enkele korte tussenpozen, raadslid namens D66. Vanaf september 2020 is hij fractievoorzitter. Vanuit zijn werk en als raadslid heeft hij veel ervaring op de volgende beleidsterreinen: duurzaamheid, economie, ruimtelijke ordening en bestuurlijke samenwerking.

Moorman geeft aan dat op het gebied van duurzaamheid resultaat is geboekt. “Hoewel we een kleine speler zijn in de gemeenteraad hebben we toch dit onderwerp op de agenda gekregen”.

Daarnaast heeft hij zich nadrukkelijk ingezet voor bestuurlijke vernieuwing en voor een versterking van de positie van raadsleden. Een door hem ingediend initiatiefvoorstel voor burgerraadsleden heeft het helaas niet gehaald. “We geven niet op en proberen het de komende raadsperiode weer”.

Moorman vindt dat de positie van de lokale democratie moet worden versterkt: “kies bijvoorbeeld voor petitiemogelijkheden waarbij inwoners de raad kunnen verplichten om nog een keer naar een onderwerp te kijken; dat vergroot het draagvlak enorm”.

Samenleven betekent voor D66 zelf je eigen keuzes maken als dorp: met elkaar, voor elkaar. Moorman: “Heeten Begroot is een prachtig voorbeeld hoe je Sallanders positie geeft om concrete verandering te realiseren in het eigen dorp. Groot pluspunt daarbij: het versterkt de gemeenschapszin wat zo past bij onze Sallandse cultuur. Dit willen we ook in andere dorpen voor elkaar krijgen”.

De komende raadsperiode komen er veel zaken op de gemeente af. Met de nieuwe omgevingswet krijgt de gemeente, maar ook de inwoner, meer ruimte voor initiatieven. Moorman: “een gezonde en veilige leefomgeving is voor iedereen van belang; daar maken we ons sterk voor”.

Landgoed Colckhof en havezate Den Alerdinck