Hans van Holten

Hans van Holten - Hans staat op plek 4 voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Beeld: Niels Folgers

Waarom sta ik op de lijst?

  • 72 jaar
  • Rotterdam
  • Schoonheeten

Sinds 2004 woon en werk ik samen met mijn echtgenote met veel genoegen in Overijssel, waarvan de laatste zes jaar op Schoonheten. Mijn achtergrond is bouwkunde, economische bedrijfstechniek en NLP. Meer dan dertig jaar commerciële bedrijfsvoering voor dienstverlenende ondernemingen in de bouw hebben mij gevormd tot een gedreven coach voor ondernemers.
 
Als strategisch bestuurder van Verenigingen van Eigenaars bied ik al vijftien jaar steun waar dat even nodig is. En met hen die in het bedrijfsleven werken aan klantrelaties, geef ik op NLP gebaseerde maatwerk trainingen die de eerste uitgangspunten bieden voor het effectief communiceren.
 
Hoe anderen mij typeren: analytisch; hoog inlevingsvermogen en in belangrijke mate gericht op creatieve probleemoplossingen; sterk proactieve werkhouding; teamspeler; vertrouwensman; docent en inspirator ‘van hoog tot laag’, humor. 
 
Toen ik in de winter van 1966-1967 Hans van Mierlo uitnodigde voor een introductie van de partij in ‘mijn’ jeugdsoos Harlekijn in Zwijndrecht, kon ik niet bevroeden, dat ik mij een goede 50 jaar later zou melden als kandidaat gemeenteraadslid van D66 in Raalte. Mijn interesse in politiek was er altijd wel, maar meestentijds als waarnemer van het proces. Het democratisch gedachtengoed kreeg rond 2003 meer vat op me, toen mijn echtgenote aan een nieuwe carrière in het onderwijs begon. Sindsdien werd D66 meer en meer ‘mijn club’.
 
Met onze komst naar Raalte, ben ik mij meer gaan oriënteren op ruimtelijke ontwikkeling, natuur en milieu en de mogelijkheden versus beperkingen die de houders van ons aller cultureel erfgoed ervaren bij het in stand houden van het historisch bezit. Dat kan anders.
 
Verandering en verbetering beginnen bij de bron. Daarom wil ik mij vanuit de fractie van D66 Raalte vol energie inzetten voor:
 
·        een blijvend plezierige woon-werkomgeving voor iedereen;
·        verduurzaming op korte termijn en een stabiel milieu voor de volgende generatie;
·        goed onderwijs en bovendien behoud van kunst en cultuur voor ons allen.
 
Het zal u niet verbazen, dat ik communicatie ga gebruiken om ‘mijn deel’ van de D66 doelstellingen te realiseren. Mag ik hier binnenkort ook met u over in gesprek?
 

Lievelingsplek in de gemeente

Het Boetelerveld