Dit is ons verkiezings-programma

Beeld: –

Gelukkig en gezond in een betaalbaar huis

Beste Sallander,

Veel politieke partijen kunnen de verleiding om een allesomvattend verkiezingsprogramma te schrijven niet weerstaan, terwijl andere groeperingen menen te kunnen volstaan met een populistische slogan. Voor allebei de programma’s kopen mens, dier en natuur niets.

In dit stuk vindt u om deze reden geen gedetailleerde beschrijving van hoe heel de wereld er uit zou moeten zien, maar wordt wel de moeite genomen onze positie en inzet te verduidelijken: Gelukkig en gezond in een betaalbaar huis. En hoewel het programma slechts zes thema’s beslaat, te weten wonen, economie, gezondheid, duurzaamheid, integratie en democratie, ontstaat een duidelijk beeld van de richting die D66 Raalte op alle terreinen kiest: individuele vrijheid voor onze inwoners, en een betrokken overheid met een duidelijke, Sallandse identiteit.

Heb je vragen, wil je meedoen, heb je goede ideeën of juist inhoudelijk commentaar? Schroom niet, en spreek me aan op straat, of bel gewoon. Want bij D66 Raalte houden we de lijntjes graag kort. Zo hoort dat in een dorp.

Tot snel,

Niels Folgers,
Lijsttrekker D66 Raalte
06 51 93 47 03