Gezondheid

Gezondheid gaat een steeds belangrijkere rol spelen in ons leven. Wij willen dat iedereen in onze gemeente gezond oud kan worden. Hierin ligt een grote rol weggelegd voor de gemeente die dit moet ondersteunen.