Ebel Berghuis

Ebel Berghuis - Ebel staat op plek 6 voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Beeld: Berghuis

Waarom sta jij op de lijst

  • 65 jaar
  • Bedum
  • Heino


Ebel Berghuis is als senior docent/onderzoeker verbonden aan Hogeschool Windesheim. Hij doet onder meer onderzoek naar het functioneren van circulaire netwerken en circulaire aanbestedingen.

De Nederlandse economie moet in 2050 volledig circulair zijn. In een circulaire economie blijven producten langer in gebruik en zijn reststromen en materialen in afgeschreven producten geen afval, maar bronnen voor grondstoffen. De gemeente kan op verschillende manieren een bijdrage leveren aan de omschakeling naar een circulaire economie.

Helaas komt dat in de gemeente Raalte te weinig van de grond. Dat is ook de reden waarom hij  op de lijst staat voor D66: gemeentelijke initiatieven ontwikkelen om de circulaire economie in de gemeente Raalte een impuls te geven. Niet alleen bij burgers en bedrijven,  maar ook bij de gemeente zelf.

Belangrijke aandachtspunten daarin zijn het circulaire maken van het inkoop-  en aanbestedingsbeleid en het ontwikkelen van circulaire bedrijventerreinen.  Daarnaast kan een gemeente een rol spelen als verbinder. Onder andere door circulaire economietafels te organiseren.  waarin circulaire ondernemers in contact komen met (nog) niet circulaire ondernemers om te laten zien hoe circulariteit in de praktijk werkt en hoe je er een businesscase van kan maken.  Verwonderen doet immers veranderen.

Lievelingsplek in de gemeente

De Colckhof & Den Alerdinck