Dorpsproblematiek

Belang van de dorpskernen

Iedere dorpskern kent haar eigen problematiek die aandacht van de gemeente verdiend. D66 Raalte wil deze problemen aanpakken samen met de belanghebbende aanpakken. Het uitgangspunt moet zijn dat er naar een duurzame oplossing wordt gezocht die het geluk en de gezondheid van de inwoners bevorderd.

Voor D66 Raalte staat de woningnood centraal. Alle dorpskernen kampen met een tekort aan woningen, vooral voor de jeugd. Samen met jongeren, woningcoöperaties en innovatieve bedrijven willen wij kijken naar de juiste oplossing zodat jongeren, met al hun kennis en kwaliteiten in deze gemeente blijven.