Democratie en bestuur

Lees hier de inbreng van D66 Raalte tijdens de Raadsbegroting van de gemeente Raalte.

Inhoudelijke reactie coalitie akkoord D66 Raalte, vergelijking met ons verkiezingsprogramma en een blik naar de toekomst.

D66 Raalte kiest voor een coalitie variant op basis van bestuurlijke continuïteit, democratische legitimiteit en onderlinge relaties: Gemeentebelangen (GB), BurgerBelangen (BB), CDA en D66.

We willen een platform opzetten, waarop de samenleving een goed gesprek kan voeren over de agendapunten van de raad en waar de samenleving zélf ook agendapunten kan adresseren waarover zij vinden dat het aan de orde moet komen.

De rechtsstaat is van ongekend belang voor een goed werkende democratie. Een goed functionerende rechtsstaat zorgt voor gelijkheid en echte vrijheid.

Lees hier de inbreng van D66 Raalte tijdens de Raadsbegroting van de gemeente Raalte.

Inhoudelijke reactie coalitie akkoord D66 Raalte, vergelijking met ons verkiezingsprogramma en een blik naar de toekomst.

D66 Raalte kiest voor een coalitie variant op basis van bestuurlijke continuïteit, democratische legitimiteit en onderlinge relaties: Gemeentebelangen (GB), BurgerBelangen (BB), CDA en D66.

We willen een platform opzetten, waarop de samenleving een goed gesprek kan voeren over de agendapunten van de raad en waar de samenleving zélf ook agendapunten kan adresseren waarover zij vinden dat het aan de orde moet komen.

De rechtsstaat is van ongekend belang voor een goed werkende democratie. Een goed functionerende rechtsstaat zorgt voor gelijkheid en echte vrijheid.

Toont 5 van 5