Inbreng D66 Raalte Raadsbegroting.

Afgelopen donderdag 10 november stond de behandeling van de Raadsbegroting op het programma op het Gemeentehuis te Raalte. Hieronder lees je de inbreng van Niels Folgers namens D66 Raalte.

Vlnr.: Ralph Mulders (GL), Niels Folgers (D66) & Arie van der Wilt (PvdA) Beeld: .

Goedemiddag iedereen,
 
Afgelopen zomer tijdens de eerste Stöppelhaene sinds de coronapandemie startte voor D66 de voorbereiding van deze programmabegroting 2023. Op die vrijdagmiddag van het dorpsfeest zat ik samen met raadskameraden Michel Brinkhuis van BB en Ralph Mulders van GL op uitnodiging van 900 jaar Raalte in een bovenkamer bij Grand Cafe Neuf. Onderwerp wat op tafel lag: 900 jaar Raalte feest met een inhoudelijk groenplan.
 
Dit gesprek tijdens de Stöppelhaene en het raadsgesprek tijdens de zomernota leidde er toe dat wij goede energie ervaarde op het gebied van vergroening, groenbeleid en biodiversiteit. Energie die ertoe leidde dat we vandaag twee prachtige groenvoorstellen, gegoten in twee amendementen, raadsbreed, dus met alle partijen, indienen. Grote dank aan alle betrokkenen.
 
Eén van de twee groenvoorstellen krijgt in deze bijdrage extra aandacht, want dit is niet alleen een groen voorstel, het is ook een sociaal voorstel én een sportief toestel. 3 voor de prijs van 1. Het is een voorstel die helemaal aansluit waar D66 Raalte voor gaat: een gelukkige en gezonde samenleving. De komende jaren willen we biodiverse speelplaatsen en ontmoetingsplekken creëren, juist in wijken waar duurzame initiatieven niet automatisch van de grond komen. Groene oases waar mensen elkaar ontmoeten en kinderen kunnen spelen. Een groene omgeving, waar niet steen en beton de boventoon voeren, maar waar natuurlijke spelen centraal staat, een plek waar natuur weer onderdeel wordt van de samenleving. Een plek die zorgt voor geluk en gezondheid voor iedereen.
 
Daarbij zijn we trots dat we vooruitlopend op het beleidsplan biodiversiteit 2023met de raad willen gaan voor een toekomstig bestendig maaibeleid, maaibeleid dat de biodiversiteit versterkt. Mooi dat we de inwoners komend jaar alvast goed willen meenemen.
 
En verder: in 2023 staat bij ons klimaat en energie hoog op de politieke agenda. Wij willen windbeleid. Windbeleid waarin terugkomt of in Raalte ruimte is voor grotere erfmolens, een dorpsmolen voor ieder dorp of wellicht een paar krachtpatsers tegen de Zwolse gemeentegrens. We willen duidelijkheid en we willen vooruit. Naast energie-opwek willen we dat de gemeente ook focust op energiebesparing bij gemeentelijke gebouwen. Vraag aan het college: hoe staat het met energiebesparende investeringen bij gemeentelijke gebouwen? Investeringsvoorstellen zijn in 2019 goedgekeurd door de raad, maar hoe staat het met de uitvoer?
 
Tot slot een suggestie. Laten we ook zelf het goede voorbeeld in ons eigen gemeentehuis qua energiebesparing. We smelten letterlijk weg in de vergaderruimtes, waar de temperatuur standaard op 21 graden staat. Hup, die knop kan om, die kan gewoon naar maximaal 19 graden, net als de rest in Nederland. Beter voor onze gezondheid, de gemeentelijke financiën én het klimaat!