Raads- en commissieleden beëidigd tijdens eerste raadsvergadering van nieuwe raadsperiode

Maandag 3 januari zijn de raads- en commissieleden van de nieuwe gemeenteraad en raadscommissies in Purmerend beëdigd tijdens de eerste raadsvergadering van deze nieuwe periode. Voor D66 Purmerend werden 2 raadsleden en 3 commissieleden beëdigd.

Mark Intres, Astrud Wildschut, Edwin Paarlberg, Nadine Hut, Rick Hollander - Beeld: D66 Purmerend

Nieuwe raadsperiode
D66 Purmerend gaat deze nieuwe periode de oppositie in met 2 raadsleden (Mark Intres (fractievoorzitter) en Astrud Wildschut) en 3 commissieleden (Edwin Paarlberg, Nadine Hut en Rick Hollander) die zich bezig zullen gaan houden met de verschillende portefeuilles binnen de gemeente. Deze portefeuilles worden behandeld tijdens de commissies Algemeen, Ruimte en Maatschappelijk en maandelijks wordt over verschillende agendapunten gestemd door de raadsleden in de raadsvergadering.

Andere benoemingen
Tijdens de speciale raadsvergadering is commissielid Nadine Hut voorgedragen en toegelaten tot de auditcommissie. De commissie begeleidt het Planning en Control-proces namens de gehele gemeenteraad. Ook de selectie van de accountant behoort tot de taken van een auditcommissie.

Steunfractie
De fractie zal deze raadsperiode ook gebruik maken van steunfractieleden. Deze steunfractieleden hebben bepaalde kennis en/of expertise die van grote meerwaarde is voor de raads- en commissieleden. Mireille Frerejean-Uileman zal de fractie ondersteunen op maatschappelijke thema’s, zoals onderwijs en toegankelijkheid. Marian Segers zal de fractie ondersteunen op thema’s die specifiek zijn voor het Werelderfgoed de Beemster en de dorpskernen van Beemster. Patrick Blokzijl en Tom de Jong
zullen betrokken blijven vanuit hun jarenlange ervaring binnen de fractie. Ook blijven we gebruik maken van hun kennis op het gebied van financiën en stedelijke ontwikkeling en bouwen.

Wethouder
Zoals eerder genoemd zal D66 Purmerend geen deel meer uitmaken van de coalitie. Dit betekent dat wij ook geen wethouder meer zullen leveren. Paul van Meekeren zal daarom afscheid nemen als wethouder op het moment dat de nieuwe coalitie en het nieuwe college van B&W van start gaat. Paul blijft gelukkig betrokken bij onze fractie tijdens deze raadsperiode.

Vragen?
Heeft u vragen aan onze fractie of wilt u een keer aanschuiven bij onze fractievergadering? Stuur dan een mail naar [email protected].