Marian Segers

Marian Seger - Portret van Marian Segers Beeld: D66 Purmerend

Geboren en getogen ben ik in hartje Purmerend, achter de veemarkt, tot het schapenscheerdersgezin verhuisde naar de Zuidoostbeemster. Daar woon ik nu alweer 40 jaar. Verknocht aan de Beemster polder ben ik politiek actief geworden in 2010 bij D66 Beemster.  Eerst als lijsttrekker en fractievoorzitter, daarna raadslid en actief steuncommissielid. Aanleiding was de aantasting van het open landschap en de dorpse uitstraling van de kernen.

In het dagelijks leven ben ik orthopedagoog en werkzaam als beleidsadviseur in het voortgezet onderwijs voor de zes scholen van de Purmerendse Scholen Groep. In mijn werk heb ik aandacht voor de onderwijskwaliteit en de leer- en leefomgeving van jongeren. Het gaat dan bijvoorbeeld over onderwerpen als zorg, arbeidsmarkt, techniek, cultuur, gezonde en veilige leeromgeving en voorkomen voortijdig schoolverlaten.

Ik heb mij kandidaat gesteld, omdat de Beemster mij aan het hart gaat en ik graag de Beemster kernkwaliteiten wil borgen in gemeentelijk beleid. We zullen veel meer werk moeten maken van de uitwerking van de kernkwaliteiten. Hoe bepaal je de mate van openheid en doorzichten, wanneer wordt het werelderfgoed nu aangetast, hoe kunnen we de waarden versterken? Dat wil ik duidelijk krijgen met elkaar, zodat bewoners weten waar ze aan toe zijn, wat wel en niet kan.

Ik wil werken aan een veilige, gezonde, groene leefomgeving voor jong en oud. Veiligheid in en om het huis, op straat, op school, in de buurt. Een gezonde leefstijl vraagt bijvoorbeeld ook om aantrekkelijke wandel- en fietsroutes en mogelijkheden voor buitenspelen en bewegen. Ik ga ervan uit dat elk mens gezien en gehoord wil worden, wil meedoen. Soms moet je dat voor en met de betrokkenen organiseren. Elk kind heeft wat mij betreft het recht om deel te nemen aan activiteiten in clubverband, zoals bijvoorbeeld muziek, sport, tekenen, toneel, tuinieren, techniek. Daar wil ik mij sterk voor maken.

Marian Segers

Beeld: D66 Purmerend