D66 Oisterwijk uit PrO

Tijdens de afgelopen AAV op maandag 6 januari is door de leden van D66 Oisterwijk besloten om met de volgende Gemeenteraadsverkiezing zelfstandig deel te nemen. Dit betekent dat D66 Oisterwijk uit het samenwerkingsverband met PrO stapt.

PERSBERICHT

D66 doet zelfstandig mee aan gemeenteraadsverkiezingen Oisterwijk.

Met ruime meerderheid stemden de leden van D66 Oisterwijk maandagavond voor terugkeer van een eigen D66-geluid in de gemeenteraad. In november doet D66 zelfstandig mee aan de tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen. De komende periode zal gebruikt worden om deze voor te bereiden.

Met de gemeenteraadsverkiezingen november 2020 in verband met de herindeling waarbij het dorp Haaren wordt toegevoegd aan de gemeente Oisterwijk, ontstond een natuurlijk moment voor D66 om tot zelfstandige deelname over te willen gaan. De D66-leden zijn ervan overtuigd dat de basis van D66 sterk genoeg is om met een eigen D66-kandidatenlijst en -programma mee te gaan doen.

Deze zelfstandige deelname houdt in dat D66 niet langer onderdeel van PrO zal zijn. Dit is het resultaat van een transparant en democratisch proces. De lokale leden uit Oisterwijk, Heukelom, Moergestel en Haaren hadden hiertoe de keuze.  Met optimisme het progressieve, sociaal-liberale gedachtegoed van D66 naar voren brengen vraagt om een solide basis, die inmiddels is gelegd.

Een verkenning onder de leden leverde veel animo op. “Er werd heel positief gereageerd op het voornemen om weer zelfstandig mee te doen” aldus bestuursvoorzitter Margriet Ooms. “Vol optimisme melden leden zich aan als vrijwilliger of als potentieel raadslid.”

Het belang van een progressief geluid

Sinds 2005 hebben de D66 leden van Oisterwijk samen met andere progressieve stromingen hun invloed uitgeoefend vanuit PrO. Hoewel D66 Oisterwijk steeds op een prettige manier heeft samengewerkt binnen PrO, vonden de Oisterwijkse D66-leden dat het tijd was om zichzelf weer te profileren met eigen geluid. Ooms: “Ik kijk er naar uit om in de toekomst de prettige samenwerking voort te zetten vanuit de nieuwe situatie”.

Na de uitslag van maandagavond zal de afdeling zich richten op het voorbereiden van de komende gemeenteraadsverkiezing in november 2020. Er zullen dit jaar verschillende activiteiten worden georganiseerd die we zullen aankondigen op onze site, de kranten en op nieuwssites van Oisterwijk, Haaren en Moergestel.

De basis van D66 Oisterwijk staat, maar we kunnen zeker nog hulp gebruiken. Iedereen die zich aangetrokken voelt om van D66 in Oisterwijk een groot succes te maken, of dat nu bestuurlijk, politiek of anderzijds is, kan contact opnemen via [email protected]. Op onze wekelijkse bijeenkomsten staan de deuren voor iedereen in Oisterwijk, Haaren, Moergestel en Heukelom altijd open.

Bestuur D66 Oisterwijk