Opnieuw vragen aan het college over onveilige situatie fietspad Hollandse Kade

Fractieassistent Lucas Rademaker stelt opnieuw schriftelijke vragen aan de burgemeester en wethouders vn Nieuwkoop over de onveilige situatie op de Hollandse Kade in Woerdense Verlaat. Al een langere tijd is het fietspad op de Hollandse Kade niet meer te gebruiken. Het asfalt is daar nu vervangen door een aantal platen. De bedoeling was dat de gemeente snel het fietspad zou vervangen, maar vanwege gedoe met het waterschap ligt het project nu al een tijdje stil.

Eerder ook al vragen

In juli 2022 stede D66 Nieuwkoop ook al vragen aan het college. Toen werd nog gezegd dat het streven was om voor de zomer (afgelopen zomer) de werkzaamheden te voltooien. Helaas zijn er echter nog geen werkzaamheden verricht en is de situatie alleen maar verslechterd. Buurtbewoners omschrijven de situatie als gevaarlijk, met gaten die zijn ontstaan door de ophoping van het zand en de rubberen platen op dit ‘wegdek’. 

De vragen nu

D66 Fractieassistent Lucas Rademaker stelt daarom schriftelijke vragen aan het college, omdat hij zich zorgen maakt over de veiligheid van fietsers en wandelaars op de Hollandse Kade. Hij vraagt onder andere welke acties er sinds juli ’22 zijn ondernomen om de situatie te verbeteren en wanneer het college nu verwacht de werkzaamheden te kunnen voltooien. Ook vraagt hij zich af of er alternatieve oplossingen mogelijk zijn om op korte termijn verbetering aan te brengen.

Quote Lucas

“Als inwoner van Woerdense Verlaat maak ik me zorgen over de veiligheid van fietsers en wandelaars op de Hollandse Kade. Daarom heb ik schriftelijke vragen gesteld. Ik hoop dat er snel actie wordt ondernomen en dat er concrete maatregelen worden genomen om de situatie te verbeteren. Een veilige weg is immers van essentieel belang voor ons allemaal”, zegt Lucas Rademaker.