D66 Nieuwkoop Algemene Beschouwingen 2021

“Laat jongeren niet het kind van de rekening worden. Geef hen de mogelijkheid om sterke schouders te ontwikkelen”

Annette Pietersen

Tijdens de Algemene Beschouwingen vroeg fractievoorzitter Annette Pietersen aandacht voor solidariteit tussen generaties. “Er zal de komende jaren ontzettend veel gevraagd worden van jonge mensen. Zij moeten het leeuwendeel van het geld verdienen om de AOW en zorgkosten te blijven betalen én het werk verzetten dat onze maatschappij laten draaien”.

Doorstroming is belangrijk, er zullen meer meergezinswoningen (appartementen) moeten worden gebouwd. Vanavond wordt er gestemd over een motie waarin wordt voorgesteld dat ouderen die verhuizen (van een eengezinswoning naar een meergezinswoning) hun lage huur mogen meenemen. D66 vraagt aandacht voor de jonge generatie, die vervolgens wél de hoofdprijs moet betalen. De zwaarste schouders moeten de zwaarste lasten dragen: voor iedereen een betaalbaar huis.

Er staan grote bestuurlijke uitdagingen op de Nieuwkoopse agenda. De wooncrisis en klimaatcrisis vraagt om een aanpak waarin generaties hun handen ineenslaan. Daarbij past een politiek die omkijkt naar mensen en verder kijkt dan morgen.