Kijk verder dan morgenLaat iedereen vrij, maar niemand vallen

Bekijk de video van Martijn

Martijn - Hoe vrij zijn we als Martijns toekomst wordt bedreigd door klimaatverandering? Beeld: D66

D66 is een sociaal-liberale partij. We staan in een traditie van politieke vernieuwers die streven naar een vrije en rechtvaardige samenleving, waarin mensen zoveel mogelijk zelf kunnen beslissen. Over hun eigen leven, maar ook – met elkaar – hoe we samenleven. Daarom kiezen wij voor een land waar we iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen.

Verder kijken dan morgen, dat is wat mij betreft het politieke leiderschap van D66 dat Nieuwkoop nodig heeft. Er komen uitdagingen op ons af: inwoners vergrijzen, huizen zijn niet betaalbaar voor jeugd en starters, niet iedereen krijgt dezelfde kansen, het klimaat verandert en de lokale reactie blijft uit. Er is geen tijd meer te verliezen om aan de slag te gaan met de grote vraagstukken van deze tijd. Wij kijken niet alleen naar de problemen van vandaag en morgen, maar durven ook met u vooruit te kijken naar de grote opgaven voor 2030 en verder. 

De gemeente Nieuwkoop heeft een prachtige ligging. In het centrum van het Groene Hart wordt in onze gemeente uniek het buitengebied met de Randstad verbonden. Onze groene omgeving maakt het aangenaam om te wonen. Binnen een uur zit je in alle grote steden, maar daar merk je in de dorpen weinig van. In onze omgeving zijn steden aan het uitbreiden. Steden als Woerden, Amstelveen en Alphen aan den Rijn maken aanspraak op grond buiten hun huidige contouren. Hierdoor is het niet ondenkbaar dat deze steden steeds meer naar onze groene gemeente toegroeien. In onze gemeente moeten wij nooit vergeten wat het hier zo fijn maakt om in te wonen. Dat is het groene buitengebied, de bereikbaarheid van de steden en de gezellige dorpen. D66 Nieuwkoop zet zich in voor de toekomst van onze gemeente. Dat vraagt om een bestuur die keuzes maakt. Zo zal er meer gekeken moeten worden naar oplossingen waarin we niet alleen de breedte, maar ook de hoogte in bouwen. 

Iedere inwoner verdient dezelfde kansen op een lang, gezond en gelukkig leven. Inwoners hebben het recht zichzelf te zijn en eigen keuzes te maken in het leven. De gemeente speelt op veel manieren een belangrijke rol. Gezondheid van inwoners sijpelt door in alle verschillende beleidsgebieden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan sport, woningbouw en de lokale economie die allemaal op hun eigen manier bijdragen aan de gezondheid van de inwoners van onze gemeente. D66 Nieuwkoop investeert in kansen. Kansen voor kinderen, pubers, volwassenen en ouderen. Kansen gezond, gelukkig en zelfstandig te zijn. ‘Laat iedereen vrij, maar niemand vallen’ is voor D66 daarbij het credo. 

Stukje bij beetje nemen we afscheid van fossiele brandstoffen en gaan we over op duurzame energie. Dat gaat zeker niet vanzelf en zeker niet in een maatschappij die zo energie-intensief is als de onze. Het is geen eenvoudige opgave om over te stappen op duurzame energie, maar wel eentje die loont. Deze uitdaging gaan wij aan. 

Tijdens de landelijke verkiezingen heeft D66 veel zetels gewonnen met de inzet op nieuw leiderschap, hiermee werd zij de tweede partij van Nederland. Nieuw leiderschap moet volgens D66 Nieuwkoop ook naar de lokale overheden worden vertaald. Ik geloof dat de kracht van het lokale bestuur is dat je dichtbij de inwoners staat. De gemeente is er voor iedere inwoner en is van iedere inwoner. Als lokale overheid moet je daarbij weten wat er allemaal speelt binnen de gemeentegrenzen. Daarom wil D66 permanente participatie, een Nieuwkoop waarin u vaker wordt gevraagd naar uw mening. 

Nieuwkoop is toe aan een nieuw bestuur. Een bestuur dat zich, samen met inwoners, volledig stort op de naderende uitdagingen. Hiervoor is een partij nodig die deze uitdaging aan durft te gaan. Een partij die verder kijkt dan morgen. Een partij die iedereen vrij laat, maar niemand laat vallen. Ik wil met D66 voor u werken aan een gemeente waarin je goed kunt wonen in een groene omgeving, waarin je gelukkig kunt leven, met een gezonde lokale economie en een glashelder bestuur. 

Om die reden zullen D66’ers altijd vechten voor individuele vrijheid. Voor gelijke kansen. Voor een overheid die mensen niet laat vallen. Voor een rechtsstaat waar je op kan rekenen. Voor meer democratie. Voor internationale afspraken in een veranderende wereld. En voor een economie die volop welvaart genereert, maar ook oog heeft voor klimaat en natuur.

De uitgangspunten van D66 zijn vastgelegd in vijf ‘Richtingwijzers’ die door de Mr. Hans van Mierlo Stichting zijn opgesteld. Deze richtingwijzers geven richting aan het denken en de ideevorming binnen de partij, maar hebben niet de status van dogmatische waarheden.

  1. Vertrouw op de eigen kracht van mensen
  2. Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving
  3. Denk en handel internationaal
  4. Beloon prestatie en deel de welvaart
  5. Koester de grondrechten en gedeelde waarden

Lees meer op de website van ons wetenschappelijk bureau, de Mr. Hans van Mierlo Stichting.