Vrij van zorgen over zorg

Beeld: Daan Slooten

Een vrije samenleving begint bij een goede gezondheid. Als je niet gezond bent, dan word je zoveel mogelijk geholpen, zodat ook jij zoveel mogelijk vrij kunt zijn. Door de coronacrisis beseffen we meer dan ooit: goede, toegankelijke en betaalbare zorg is letterlijk van levensbelang.

Als je zorg nodig hebt, moet die zorg er zijn. Van goede kwaliteit. We maken dus keuzes voor goede zorg voor iedereen. Zodat niemand een belemmering voelt om naar de dokter te gaan.

In Nieuwkoop krijgen gemiddeld 2-3 kinderen in elke schoolklas jeugdhulp. Dat is veel. Opvoeden en opgroeien gaat gepaard met talloze vragen en uitdagingen, maar de meeste daarvan zijn op te lossen met andere zorg en aandacht dan jeugdhulp. Door de investeringen in onderwijs, jeugdgezondheidszorg en aanbod aan algemene voorzieningen die hierboven beschreven zijn, kunnen we een deel van de vraag naar jeugdhulp voorkomen. 

Sporten en in beweging blijven is leuk en houdt lichaam en geest gezond. In Nieuwkoop wordt veel gesport, zowel prestatief als recreatief. Sport heeft een onmisbare plek in onze samenleving waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar sportiviteit en gezelligheid hand in hand gaan. We vinden het belangrijk dat er wordt meegedacht over de toekomst van het verenigingsleven, geven verenigingen de ruimte om hun sportaanbod te verbreden en laten kinderen op jonge leeftijd kennis maken met allerlei verschillende sporten.

Naast sporten op verenigingen vinden wij het ook belangrijk dat fiets-, wandel- en hardlooproutes in onze gemeente worden gecreëerd. Het moet mogelijk worden om rond iedere kern in onze gemeente een rondje door het groen te maken.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.