Vrij door een betaalbaar huis

Het woningtekort is een probleem door het hele land. Beeld: iStock

De woningmarkt in Nederland is vastgelopen en een veelgehoord antwoord is bouwen, bouwen, bouwen. We moeten inderdaad bouwen, maar bouwen alleen is niet de oplossing. Kansen om op de woningmarkt te komen worden door twee factoren bepaald: de juiste samenstelling van de woningvoorraad en de toegankelijkheid van die woningen voor mensen die zoeken. Vanuit die constatering kijken we naar oplossingen waar we lokaal invloed op hebben.

In de afgelopen periode was het tempo van woningontwikkeling laag, te laag. Er moet efficiënter worden toegewerkt naar korte periodes van leegstand of braakligging. De gemeente gaat nu teveel stapsgewijs aan de slag. Wij willen werken vanuit een strategisch woningbouwplan. We benutten opties om projecten met elkaar te verbinden en tegelijkertijd te ontwikkelen.

Het is voor starters moeilijk om een huis te vinden in onze gemeente. Wij willen aandacht voor de grote verschillen in huurprijzen voor lang zittende huurders ten opzichte van starters die hun eerste huis huren en daarvoor standaard de hoofdprijs betalen. Huurverschillen moeten aansluiten bij het principe ‘de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten’.

Wij vinden het belangrijk dat woningen voor ouderen en andere kwetsbare groepen dicht bij de dorpskernen liggen, zodat winkels en andere voorzieningen goed bereikbaar zijn. Dit betekent dat wij de keuze maken om binnen de dorpskernen, meer dan nu, de hoogte op te zoeken met mooie appartementencomplexen. Door te kiezen voor meer hoogte blijft er ook binnen de kernen ruimte over voor natuur. Daarbij houden wij oog voor het dorpse karakter.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.