Vrij zijn met een gemeente die beslist met jou

Jan Paternotte - Campagnevoeren zorgt ervoor dat steeds meer mensen onze optimistische boodschap omarmen. Beeld: Jeroen Mooijman

De gemeente hoort dichtbij de inwoners te staan. Daarom vinden wij het zonde dat er incidenteel met inwoners wordt gesproken door externe bedrijven, in plaats van dat dit ten alle tijden gebeurd door onze eigen ambtelijke organisatie.

Als het om onze democratie gaat, mogen we nooit achterover leunen. Wij willen jou meer inspraak en invloed geven.

We willen dat de macht van de overheid controleerbaar is. We verlangen dat doelen die door de gemeente worden gesteld SMART geformuleerd worden.

Iedereen moet mee kunnen doen met onze democratie. Niet één keer in de vier jaar, maar iedere dag. En als mensen zelf goede ideeën hebben, dan gaan we daarmee aan de slag

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.