Vrij bewegen door heel Nieuwkoop

Sam - Sam gaat op haar fiets naar school. Beeld: D66

In een vrij land wil je je vrij bewegen. Makkelijk, schoon en betaalbaar van je familie, naar je werk en naar je vrienden reizen. In onze gemeente willen we veel. We willen er wonen, werken, reizen en van de natuur genieten.

D66 wil dat iedereen zich in Nieuwkoop vrij kan bewegen. Wil je met de fiets? Dan is er een snelfietspad naar je werk en zijn er voldoende fietsenstallingen.

Wil je met het openbaar vervoer reizen? Wij gaan ons inzetten voor meer openbaar vervoer in onze gemeente, zodat ieder dorp met de bus bereikbaar wordt. Wil je met de auto? Ook dat kan, want we investeren in elektrische auto’s.

Fietst je kind straks naar school? Wij gaan ervoor zorgen dat fietsroutes van en naar scholen integraal worden onderzocht op veiligheid. Knelpunten pakken we aan.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.