Liever de hoogte in, dan de breedte

De gemeente Nieuwkoop ligt centraal in de Randstad, maar heeft toch een groene omgeving. D66 vindt het belangrijk dat woningen voor ouderen en andere kwetsbare groepen dicht bij de dorpskernen liggen.

Dit betekent dat wij de keuze maken om binnen de dorpskernen, meer dan nu, de hoogte in te gaan met mooie kleinschalige appartementencomplexen. Door te kiezen voor de hoogte in plaats van alsmaar voor de breedte blijft er ook binnen de kernen ruimte over voor natuur.