D66

In de gemeenteraad lag vanavond (28 september) een plan voor om (financieel) te ondersteunen bij de oprichting van een coöperatie voor het voorbehoud van een buurtsupermarkt in het dorp Zevenhoven. D66 heeft, evenals de rest van de gemeenteraad, met dit plan ingestemd.

Naar aanleiding van de schriftelijke vragen van Jop van der Pijl en Lucas Rademaker is bevestigd dat op 10 juli de zanderige loopschotten op de Hollandse kade zullen worden vervangen door easypath fietspad elementen, vergelijkbaar met die op het Meijepad in Nieuwkoop.

In oktober 2022 heeft de minister in antwoord op vragen van de Kamerleden Dekker en Sjoerdsma bevestigd dat meer dan 1/3 van de Nederlandse gemeenten niet-Nederlandse EU-burgers niet informeert wanneer zij zich in de gemeente vestigen, terwijl gemeenten wettelijk verplicht zijn dit te doen. Als D66 Nieuwkoop zetten wij ons in om kiezers actief te betrekken bij de democratie. Daarom willen wij graag dat onze gemeente haar wettelijke verplichtingen naar behoren nakomt. Hierover stellen raadslid Jo

In de gemeenteraad lag vanavond (28 september) een plan voor om (financieel) te ondersteunen bij de oprichting van een coöperatie voor het voorbehoud van een buurtsupermarkt in het dorp Zevenhoven. D66 heeft, evenals de rest van de gemeenteraad, met dit plan ingestemd.

Naar aanleiding van de schriftelijke vragen van Jop van der Pijl en Lucas Rademaker is bevestigd dat op 10 juli de zanderige loopschotten op de Hollandse kade zullen worden vervangen door easypath fietspad elementen, vergelijkbaar met die op het Meijepad in Nieuwkoop.

In oktober 2022 heeft de minister in antwoord op vragen van de Kamerleden Dekker en Sjoerdsma bevestigd dat meer dan 1/3 van de Nederlandse gemeenten niet-Nederlandse EU-burgers niet informeert wanneer zij zich in de gemeente vestigen, terwijl gemeenten wettelijk verplicht zijn dit te doen. Als D66 Nieuwkoop zetten wij ons in om kiezers actief te betrekken bij de democratie. Daarom willen wij graag dat onze gemeente haar wettelijke verplichtingen naar behoren nakomt. Hierover stellen raadslid Jo

Tijdens de besluitvormende raadsvergadering van donderdag 22 juni heeft de gemeenteraad haar voorkeur uitgesproken voor een rondweg rondom Ter Aar. Dit om de drukke Kerkwerk & de rotonde naast de brug te ontlasten én het nieuwe bouwplan Ter Aar Noord-Oost te ontsluiten.

D66 Nieuwkoop heeft in een motie opgeroepen het college te vragen zo snel als mogelijk te beginnen met het realiseren van zoveel mogelijk woningbouw op de Vlinderlocatie, dit met respect voor de doelen voor het centrum van Ter Aar

Fractieassistent Lucas Rademaker stelt opnieuw schriftelijke vragen aan de burgemeester en wethouders vn Nieuwkoop over de onveilige situatie op de Hollandse Kade in Woerdense Verlaat. Al een langere tijd is het fietspad op de Hollandse Kade niet meer te gebruiken. Het asfalt is daar nu vervangen door een aantal platen. De bedoeling was dat de gemeente snel het fietspad zou vervangen, maar vanwege gedoe met het waterschap & natuurmonumenten ligt het project nu al een tijdje stil.

Tijdens de besluitvormende raadsvergadering van donderdag 22 juni heeft de gemeenteraad haar voorkeur uitgesproken voor een rondweg rondom Ter Aar. Dit om de drukke Kerkwerk & de rotonde naast de brug te ontlasten én het nieuwe bouwplan Ter Aar Noord-Oost te ontsluiten.

D66 Nieuwkoop heeft in een motie opgeroepen het college te vragen zo snel als mogelijk te beginnen met het realiseren van zoveel mogelijk woningbouw op de Vlinderlocatie, dit met respect voor de doelen voor het centrum van Ter Aar

Fractieassistent Lucas Rademaker stelt opnieuw schriftelijke vragen aan de burgemeester en wethouders vn Nieuwkoop over de onveilige situatie op de Hollandse Kade in Woerdense Verlaat. Al een langere tijd is het fietspad op de Hollandse Kade niet meer te gebruiken. Het asfalt is daar nu vervangen door een aantal platen. De bedoeling was dat de gemeente snel het fietspad zou vervangen, maar vanwege gedoe met het waterschap & natuurmonumenten ligt het project nu al een tijdje stil.

Bianca Verhage sluit zich aan bij de fractie van D66 Nieuwkoop. Afgelopen jaren zat zij voor een andere partij in de gemeenteraad. In een brief aan de raad heeft zij laten weten over te stappen.

Tijdens de raadsvergadering van 13 april lag een raadsvoorstel voor aan de raad waarin werd bepaald dat in regioverband samen wordt gewerkt om vluchtelingen op te vangen. Deze samenwerking is vooruitlopend op de naderende asielwet waarin evenwichtige spreiding over gemeentes in Nederland wordt verplicht.

In Nieuwkoop hebben we te maken met 3 verschillende waterschappen en voor 1 waterschap waren er te weinig stembiljetten. Hierdoor hebben sommige mensen pas later kunnen stemmen, mogelijk hebben sommigen daarom ook van hun stemrecht afgezien.

Bianca Verhage sluit zich aan bij de fractie van D66 Nieuwkoop. Afgelopen jaren zat zij voor een andere partij in de gemeenteraad. In een brief aan de raad heeft zij laten weten over te stappen.

Tijdens de raadsvergadering van 13 april lag een raadsvoorstel voor aan de raad waarin werd bepaald dat in regioverband samen wordt gewerkt om vluchtelingen op te vangen. Deze samenwerking is vooruitlopend op de naderende asielwet waarin evenwichtige spreiding over gemeentes in Nederland wordt verplicht.

In Nieuwkoop hebben we te maken met 3 verschillende waterschappen en voor 1 waterschap waren er te weinig stembiljetten. Hierdoor hebben sommige mensen pas later kunnen stemmen, mogelijk hebben sommigen daarom ook van hun stemrecht afgezien.

Tijdens de Algemene Beschouwingen wordt er gestemd over de begroting. Tijdens de begrotingsbehandeling krijgen alle partijen 7 minuten de tijd om aandacht te besteden aan onderwerpen die zij belangrijk vinden. Onderstaande tekst is de sprekerstekst van fractievoorzitter Jop van der Pijl van D66 Nieuwkoop.

Inwoners krijgen steeds minder te besteden. Velen zijn honderden euro's per maand extra kwijt aan elektriciteit, voedsel en gas. De verwachting is dat veel gezinnen in de financiële problemen zitten of gaan komen. "Landelijk wordt hier al het een en ander aan gedaan, maar ook lokaal moeten er mogelijkheden zijn om inwoners te helpen", stelt fractievoorzitter Jop van der Pijl.

De Nieuwkoopse fractie van D66 heeft mondelinge vragen gesteld over de Verbeterdebuurt app. Fractieassistent Jeroen van Dijk (D66) kwam er namelijk achter dat de app momenteel voor veel Apple-gebruikers niet te downloaden is.

Gisterenavond is bekend gemaakt dat D66 Nieuwkoop 1 zetel wint in de gemeenteraad. We gaan nu van 1, naar 2. Lijsttrekker Jop van der Pijl blikt trots terug op de campagne. "We hebben een team gebouwd in een krap half jaar die het toch voor elkaar heeft gekregen ons zetelaantal te verdubbelen".

Tijdens de Algemene Beschouwingen wordt er gestemd over de begroting. Tijdens de begrotingsbehandeling krijgen alle partijen 7 minuten de tijd om aandacht te besteden aan onderwerpen die zij belangrijk vinden. Onderstaande tekst is de sprekerstekst van fractievoorzitter Jop van der Pijl van D66 Nieuwkoop.

Inwoners krijgen steeds minder te besteden. Velen zijn honderden euro's per maand extra kwijt aan elektriciteit, voedsel en gas. De verwachting is dat veel gezinnen in de financiële problemen zitten of gaan komen. "Landelijk wordt hier al het een en ander aan gedaan, maar ook lokaal moeten er mogelijkheden zijn om inwoners te helpen", stelt fractievoorzitter Jop van der Pijl.

De Nieuwkoopse fractie van D66 heeft mondelinge vragen gesteld over de Verbeterdebuurt app. Fractieassistent Jeroen van Dijk (D66) kwam er namelijk achter dat de app momenteel voor veel Apple-gebruikers niet te downloaden is.

Gisterenavond is bekend gemaakt dat D66 Nieuwkoop 1 zetel wint in de gemeenteraad. We gaan nu van 1, naar 2. Lijsttrekker Jop van der Pijl blikt trots terug op de campagne. "We hebben een team gebouwd in een krap half jaar die het toch voor elkaar heeft gekregen ons zetelaantal te verdubbelen".

Toont 24 van 47