D66

De VVD en D66 Nieuwkoop hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college over tabaksspeciaalszaken en de Rookvrije Generatie. In de schriftelijke vragen proberen de fracties (o.a.) duidelijkheid te krijgen over het standpunt van het college met betrekking tot de mogelijke vestiging van nieuwe tabaksspeciaalszaken in onze gemeente.

"Een pad wordt pas begaanbaar als deze vaker wordt bewandeld. Voor mij ligt de weg vrij om te studeren, auto te rijden, geld te verdienen en actief te participeren in de politiek. (...)"

Mijn naam is Jeroen van Dijk ik ben 39 jaar en fractieassistent bij D66 nieuwkoop. Ik heb een vrouw en kind en woon in de Dorpskern Nieuwkoop. Binnen de fractie houd ik mij bezig met bestuur & dienstverlening, communicatie, mobiliteit maar mijn passie ligt bij Digitalisering.

De VVD en D66 Nieuwkoop hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college over tabaksspeciaalszaken en de Rookvrije Generatie. In de schriftelijke vragen proberen de fracties (o.a.) duidelijkheid te krijgen over het standpunt van het college met betrekking tot de mogelijke vestiging van nieuwe tabaksspeciaalszaken in onze gemeente.

"Een pad wordt pas begaanbaar als deze vaker wordt bewandeld. Voor mij ligt de weg vrij om te studeren, auto te rijden, geld te verdienen en actief te participeren in de politiek. (...)"

Mijn naam is Jeroen van Dijk ik ben 39 jaar en fractieassistent bij D66 nieuwkoop. Ik heb een vrouw en kind en woon in de Dorpskern Nieuwkoop. Binnen de fractie houd ik mij bezig met bestuur & dienstverlening, communicatie, mobiliteit maar mijn passie ligt bij Digitalisering.

Een Rookvrije Generatie, daar gaat elke gemeente in Nederland wel voor, maar wat doe je nu het RIVM concludeert dat de doelen mogelijk niet gehaald worden? Precies, dan zet je een stapje extra.

Samen met de fractie van de VVD heeft D66 Nieuwkoop een zienswijze voorgesteld om in te dienen bij de Regiovisie Huiselijk geweld en kindermishandeling. Volgens onze fractie miste er belangrijke zaken in de regiovisie.

De gemeente Nieuwkoop gaat in beroep tegen de verleende natuurvergunning door minister Van der Wal (VVD) voor Schiphol. D66 heeft, samen met SBN, een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van deze juridische procedure.

Een Rookvrije Generatie, daar gaat elke gemeente in Nederland wel voor, maar wat doe je nu het RIVM concludeert dat de doelen mogelijk niet gehaald worden? Precies, dan zet je een stapje extra.

Samen met de fractie van de VVD heeft D66 Nieuwkoop een zienswijze voorgesteld om in te dienen bij de Regiovisie Huiselijk geweld en kindermishandeling. Volgens onze fractie miste er belangrijke zaken in de regiovisie.

De gemeente Nieuwkoop gaat in beroep tegen de verleende natuurvergunning door minister Van der Wal (VVD) voor Schiphol. D66 heeft, samen met SBN, een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van deze juridische procedure.

Samen met D66 Alphen aan den Rijn, Kaag en Brasem en Bodegraven-Reeuwijk organiseert D66 Nieuwkoop een evenement in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in 2023 op zaterdagmiddag 4 november. Meld je nu aan! Ook introducés zijn welkom.

In de gemeenteraad lag vanavond (28 september) een plan voor om (financieel) te ondersteunen bij de oprichting van een coöperatie voor het voorbehoud van een buurtsupermarkt in het dorp Zevenhoven. D66 heeft, evenals de rest van de gemeenteraad, met dit plan ingestemd.

Naar aanleiding van de schriftelijke vragen van Jop van der Pijl en Lucas Rademaker is bevestigd dat op 10 juli de zanderige loopschotten op de Hollandse kade zullen worden vervangen door easypath fietspad elementen, vergelijkbaar met die op het Meijepad in Nieuwkoop.

Samen met D66 Alphen aan den Rijn, Kaag en Brasem en Bodegraven-Reeuwijk organiseert D66 Nieuwkoop een evenement in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in 2023 op zaterdagmiddag 4 november. Meld je nu aan! Ook introducés zijn welkom.

In de gemeenteraad lag vanavond (28 september) een plan voor om (financieel) te ondersteunen bij de oprichting van een coöperatie voor het voorbehoud van een buurtsupermarkt in het dorp Zevenhoven. D66 heeft, evenals de rest van de gemeenteraad, met dit plan ingestemd.

Naar aanleiding van de schriftelijke vragen van Jop van der Pijl en Lucas Rademaker is bevestigd dat op 10 juli de zanderige loopschotten op de Hollandse kade zullen worden vervangen door easypath fietspad elementen, vergelijkbaar met die op het Meijepad in Nieuwkoop.

In oktober 2022 heeft de minister in antwoord op vragen van de Kamerleden Dekker en Sjoerdsma bevestigd dat meer dan 1/3 van de Nederlandse gemeenten niet-Nederlandse EU-burgers niet informeert wanneer zij zich in de gemeente vestigen, terwijl gemeenten wettelijk verplicht zijn dit te doen. Als D66 Nieuwkoop zetten wij ons in om kiezers actief te betrekken bij de democratie. Daarom willen wij graag dat onze gemeente haar wettelijke verplichtingen naar behoren nakomt. Hierover stellen raadslid Jo

Tijdens de besluitvormende raadsvergadering van donderdag 22 juni heeft de gemeenteraad haar voorkeur uitgesproken voor een rondweg rondom Ter Aar. Dit om de drukke Kerkwerk & de rotonde naast de brug te ontlasten én het nieuwe bouwplan Ter Aar Noord-Oost te ontsluiten.

D66 Nieuwkoop heeft in een motie opgeroepen het college te vragen zo snel als mogelijk te beginnen met het realiseren van zoveel mogelijk woningbouw op de Vlinderlocatie, dit met respect voor de doelen voor het centrum van Ter Aar

In oktober 2022 heeft de minister in antwoord op vragen van de Kamerleden Dekker en Sjoerdsma bevestigd dat meer dan 1/3 van de Nederlandse gemeenten niet-Nederlandse EU-burgers niet informeert wanneer zij zich in de gemeente vestigen, terwijl gemeenten wettelijk verplicht zijn dit te doen. Als D66 Nieuwkoop zetten wij ons in om kiezers actief te betrekken bij de democratie. Daarom willen wij graag dat onze gemeente haar wettelijke verplichtingen naar behoren nakomt. Hierover stellen raadslid Jo

Tijdens de besluitvormende raadsvergadering van donderdag 22 juni heeft de gemeenteraad haar voorkeur uitgesproken voor een rondweg rondom Ter Aar. Dit om de drukke Kerkwerk & de rotonde naast de brug te ontlasten én het nieuwe bouwplan Ter Aar Noord-Oost te ontsluiten.

D66 Nieuwkoop heeft in een motie opgeroepen het college te vragen zo snel als mogelijk te beginnen met het realiseren van zoveel mogelijk woningbouw op de Vlinderlocatie, dit met respect voor de doelen voor het centrum van Ter Aar

Toont 24 van 62