Een omgeving die uitnodigt om te bewegen

Veel inwoners zijn graag buiten om te bewegen, juist in onze gemeente. Helaas zijn zij daarvoor grotendeels aangewezen op paden en wegen met gemengd verkeer. Fietsers zijn grotendeels aangewezen op wegen waar ook auto’s en/of landbouwverkeer rijdt. Wandelaars moeten vaak wandelen op fietspaden of kunnen alleen door gebruik te maken van een B-weg een mooie avondwandeling maken. Dat is ontzettend jammer. En waar elke stad een fatsoenlijk park heeft, raken onze dorpen meer en meer versteend. D66 wil meer veilige bewegingsruimte voor fietsers en voor wandelaars. Daarbij hebben we ook speciale aandacht voor wandelaars met een hond.

We maken hiervoor een toekomstvisie fiets als addendum op het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan. Hierin werken we ambities en wensen uit voor verschillende vormen van fietsverkeer: lokaal functioneel fietsverkeer naar voorzieningen en scholen, recreatief fietsverkeer, wielrenners en woon-werkroutes met e-bikes. We ontwerpen een wenskaart die we gebruiken om lokaal te investeren in fietsgerelateerde infrastructuur. Hierbij maken we gebruik van provinciale en landelijke budgetten. 

Ook maken we een toekomstvisie voor wandelaars als addendum op het gemeentelijke verkeers- en vervoersplan. Hierin verwerken we de wensen van inwoners uit alle dorpen en van recreatieve partners tot een wandelwensenkaart. Deze kaart willen we gebruiken als onderlegger voor lokale investeringskeuzes en als kaart op gebruik te maken van provinciale en landelijke budgetten. We nodigen boeren uit om hun grond ruimer open te stellen voor wandelaars, naar voorbeeld van gewoonten in andere Europese landen.