D66 Nieuwkoop stelt vragen over geldnood

Inwoners krijgen steeds minder te besteden. Velen zijn honderden euro’s per maand extra kwijt aan elektriciteit, voedsel en gas. De verwachting is dat veel gezinnen in de financiële problemen zitten of gaan komen. “Landelijk wordt hier al het een en ander aan gedaan, maar ook lokaal moeten er mogelijkheden zijn om inwoners te helpen”, stelt fractievoorzitter Jop van der Pijl.

Samen met fractieassistent Andre Matera stelt Van der Pijl daarom een aantal vragen aan het college. Zo vragen zij hoe de gemeente momenteel actief contact zoekt met inwoners met beginnende financiële problemen en hoe inwoners met financiële problemen worden geattendeerd op landelijke en lokale regelingen.

Volgens Van der Pijl is het belangrijk om snel in beeld te krijgen welke inwoners in financiële problemen dreigen te komen. “Het is belangrijk dat op een zo vroeg mogelijk stadium wordt voorkomen dat mensen te maken krijgen met armoede”, zegt Van der Pijl. Daarom is het volgens D66 ook belangrijk dat de communicatie met partners van de gemeente die armoede signaleren, bijvoorbeeld zorgverzekeraars en energieleveranciers, zo goed mogelijk verloopt.

Naast de inwoners moet volgens D66 ook worden gekeken naar de lokale ondernemers. Het college wordt daarom gevraagd of er contact is met lokale ondernemers met (beginnende) financiële problemen en hoe zij mogelijk geholpen kunnen worden door de gemeente.

De partij vraagt tot slot ook welke plannen het college maakt, aanvullend op de bestaande regelingen, om armoede te bestrijden. Het college heeft tot 15 oktober om op deze vragen te reageren.