Een kansrijke start voor elk kind en jongere

Elk kind verdient een kansrijke start. De gemeente heeft hierin een belangrijke rol. Wij willen kinderen en jongeren ondersteunen bij het maken van keuzes die een gezond en gelukkig leven mogelijk maken.

Scholen en maatschappelijke organisaties moeten een veilige omgeving zijn voor kinderen en jongeren. In een omgeving die het goede voorbeeld geeft en die interessante en leuke alternatieven biedt zullen zij zich ondersteund voelen in het maken van de keuzes die bij hen passen.

Wij willen een pact sluiten, het ‘goed begin voor ieder kind en jongere pact’ moet volstaan met concrete doelen en maatregelen. Bijvoorbeeld; geen kind verlaat het basisonderwijs met een taalachterstand, elk kind krijgt het schooladvies die het verdient of geen kind zit langdurig zonder onderwijs.

D66 is voor een samenleving waarin we iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen. Daarbij hebben wij in het bijzonder aandacht voor de volgende generaties.