Pak discriminatie op de woningmarkt aan!

Discriminatie op de woningmarkt. Het is volop te zien in advertenties voor woonruimte. Richard Wijnands en Thomas Gardien pleiten voor een Maastricht waar iedere student welkom is om Maastrichtenaar te worden. Zij vragen het college dan ook om discriminatie op de woningmarkt aan te pakken.

Enorme krapte op de woningmarkt

Er is enorme krapte op de woningmarkt. En mede daardoor enorme krapte op de kamermarkt voor studenten. Afgelopen zomer ontstond de zoveelste kamercrisis in Maastricht. Toenmalig wethouder Vivianne Heijnen gaf aan alles in werk te stellen om deze crisis op te lossen en beloofde beterschap voor de toekomst. Verkamering van de stad belemmeren we echter door de 40-40-40 regel. Woningen die uiteindelijk opgesplitst mogen worden, plaatsen we in de handen van verhuurders die deze kamers tegen torenhoge huren op de markt plaatsen.

“Dutch girls only” of “No internationals allowed”

Wanneer een student al het geluk zou hebben om een advertentie voor een kamer tegen te komen, staat er vaak “Dutch girls only” of “No internationals allowed”. Rick en Marieke kunnen met geluk een kamer in onze stad krijgen, maar Amien en Günay niet. Dat moeten we actief bestrijden. Zeker in een studentenstad met nominaal de meeste internationale studenten van Nederland. D66 Maastricht pleit voor een Maastricht waar iedere student welkom is om Maastrichtenaar te worden. Dat begint bij het hebben van een thuis. Richard en Thomas vragen het college daarom welke stappen in de afgelopen jaren zijn gezet om de positie van woningzoekenden in Maastricht te versterken.

Discriminatie tegengaan

Eerder gaf het college aan dat de maatregelen die een gemeente kan treffen, beperkt zijn. Ondertussen is er echter een bijna geëffectueerde Wet Goed Verhuurderschap. Als onderdeel van de voorbereiding van dit wetsvoorstel liet het ministerie van Binnenlandse Zaken een onderzoek uitvoeren via mystery calls, waaruit bleek dat discriminatie op de woningmarkt een groot probleem is. Zo blijkt dat veel makelaars bereid zijn mee te werken aan een discriminerend verzoek van verhuurders. Zij krijgen dan bijvoorbeeld het verzoek alleen huurders te zoeken van Nederlandse komaf.

In Utrecht en Rotterdam zijn er naar aanleiding hiervan proeven gestart om discriminatie tegen te gaan. Middels een aangenomen motie van D66 dient de regering afdwingbare regels te maken voor gemeenten in de aanpak van discriminatie bij woningverhuur en dit stevig te verankeren in deze wet. Wij vragen het college om vooruitlopend op deze wet pilots te draaien en ook bij omgevingsvergunningen kritisch naar onze eisen te kijken.