Inbreng D66 bij de algemene beschouwingen

De beschouwing zoals deze door Corrie Dolmans in de raad is uitgesproken.

LATEN EN DOEN
Laten we een wandeling maken in het park
We hoeven niks te zeggen
De stilte is genoeg om elkaar te verstaan
Laten we een voorbijganger groeten
We hoeven geen praatje te maken
Een blik is genoeg om een brug te slaan
Laten we de handen uit de mouwen steken
We hoeven geen gereedschap te kopen
Een arm om een schouder is genoeg om samen sterk te staan

De maker van dit gedicht is de burgemeester van Rotterdam, de stad van “geen woorden maar daden”, of zelfs: “niet lullen, maar poetsen”. Aboutaleb legt als dichtende burgervader daarmee de basis bloot van elke samenleving. Samen sterk staan en echte resultaten boeken begint met een goede verstandhouding en om elkaar geven. Dan pas bereik je wat!

Voorzitter, dit LATEN en DOEN, daar gaat ’t dus om. In de wereld van alledag en in die van de gemeentefinanciën. Welke keuzes wil je maken voor een optimale win-win situatie?

D66 geeft haar visie met dit als eerste punt:

Voor ons is investeren in de kracht van de samenleving HET gereedschap om verder te komen. Elke buurt, wijk of kern maak je tot een succes als je de drang hebt er samen iets moois van te maken.

Daar moet je wel iets voor DOEN: die handen moeten uit de mouwen en aan sociale samenhang moet voortdurend gewerkt. Afvalputjes bestaan niet, behalve in onze eigen keuken….

Bij ons bestaat geen twijfel: in elke kern levert driegeneratiewonen met diversiteit de meest aantrekkelijke dynamiek. Jonge mensen moeten we zoveel mogelijk kans geven in onze gemeente te wonen, JUIST ook om extra voeding te geven aan Onderwijs, Sport en Cultuur, alle drie voor D66 met hoofdletter geschreven.

Voorzieningen moeten er zijn voor jong en oud, maar…… zijn er
onvoldoende woningen voor alle groepen waarom zou je dan nog een kerk verbouwen of een kleiner dorp voorzien van een uitgebreide sportaccommodatie? Dan staan we op een zeker moment op krimp, en financieel met lege handen. Niemand zit te wachten op een sterfhuisconstructie!

Tegelijk, voorzitter, met de dubbele vergrijzing in aantocht en een op handen zijnde noodzakelijke transitie in de zorg willen we er alles aan doen om senioren op het terrein van zowel wonen als zorg te bedienen. Innovatie in de ouderenzorg klopt hard op de deur en wat D66 betreft gaat die deur wagenwijd open. Laten we preventief blijven handelen. Maar, voordat implementatie van de nieuwe ontwikkelingen feitelijk van start gaan, willen we het budget van 250.000 euro tenminste tot 2025 beschikbaar blijven stellen aan onze meest kwetsbare inwoners die maatwerk behoeven.

Voorzitter, een tweede punt. D66 is vanouds een partij die economie en ecologie stevig met elkaar verbindt en democratie hoog in het vaandel heeft. Ons groene logo staat voor duurzaamheid op alle
terreinen en ons ambitieniveau in deze is steeds hoog. We moeten ook wel! Lingewaard doet op dit punt haar best, maar de EN-EN puzzel van je boterham verdienen, mobiliteit, schone lucht, goed en groen wonen, waterberging, het bestrijden van droogte en de steeds slechter wordende bodemkwaliteit, en dat nog wel in ons kostbare cultuurlandschap, vraagt elke dag het uiterste van organisatie en inwoners.

Een rol hierbij is ook weggelegd voor Rijk en provincie: zij kunnen wat van ons vragen, maar hebben ons ook wat te bieden. Nu het kabinet gevallen is, en bovendien nog maar net een heel nieuw provinciaal bestuur is geïnstalleerd, blijven we achter met onzekerheden, die allicht ook onze gemeente raken. Daarover maken we ons ongerust. Het klimaat wacht niet, en daarom zouden van het college een duiding willen vragen van de ontstane situatie. Wat betekent het voor de stikstofcrisis in onze gemeente? Zijn er subsidies die onzeker worden? En hoe staat het met het OV? Kortom, hoe wordt ons gemeentelijk doen en laten daardoor beïnvloed?

Tot slot, maar natuurlijk in samenhang met het voorgaande, voorzitter, onze gemeentefinanciën, de euro’s. Belangrijk gereedschap in de echte wereld, dat weet ook onze dichter, de burgemeester van Rotterdam.

Laten we heel concreet worden: D66 verwacht allereerst voor de accomodatieprojecten Huissen en Bemmel een gedetailleerde businesscase, met ook daar realistische posten voor loon- en prijsontwikkeling en uiteraard de risico’s, zeker als wonen erbij wordt betrokken. Maar het belangrijkste is dat we als raad – zoals het hoort – van begin tot het eind aan het stuur willen zitten voor wat betreft de integrale afweging en toekenning van gelden, een ijzersterk democratisch principe.

Want, voorzitter, wat te doen of te laten is uiteindelijk aan de raad.

Namens fractie D66,
Corrie Dolmans