D66 Lingewaard zet zich in voor passende huisvesting voor arbeidsmigranten en lokale inwoners

In 2022 heeft D66 Lingewaard het college gevraagd om kaders uit te werken voor de realisatie van passende huisvesting voor arbeidsmigranten. Deze arbeidsmigranten werken vaak maanden per jaar in onze gemeente en wonen hier gedurende die periode. Helaas zijn de huidige woonomstandigheden voor hen verre van ideaal en ontstaan uit noodzaak.

Arbeidsmigranten en inwoners zoeken huisvesting

Ook inwoners van Lingewaard zijn op zoek naar passend werk of een geschikte woning. Deze groep verliezen we met dit verzoek aan het college niet uit het oog. D66 Lingewaard vindt het belangrijk om aandacht te hebben voor al deze problemen. We willen zowel arbeidsmigranten als onze eigen inwoners helpen.

Huisvestingsplan in de gemeenteraad

Aanstaande donderdag 5 juni wordt de gemeenteraad gevraagd in te stemmen met een huisvestingsplan dat is ingediend door een werkgever die het beste wil voor zijn personeel. Wij zijn van mening dat we trots mogen zijn op Lingewaardse ondernemers die zich inzetten voor de leefomstandigheden van hun werknemers. Daarom zal D66 instemmen met dit bestemmingsplan.

Betaalbare woningen voor iedereen

Uiteraard kunt u op D66 Lingewaard vertrouwen als het gaat om onze inzet voor geschikte en betaalbare woningen voor iedereen. We blijven ons sterk maken voor een inclusieve en rechtvaardige woonomgeving voor alle inwoners van Lingewaard.