D66 Lingewaard stemt voor de windmolens bij Caprice

D66 wil stevig werk maken van de energietransitie. Deze overgang van de oude fossiele energievoorziening naar de duurzame bronnen vraagt grote inzet en overtuiging. De gemeenteraad van Lingewaard wordt in september gevraagd om hierin een belangrijke stap te zetten. De raad zal dan besluiten of er een vergunning komt voor twee windmolens bij Caprice in Angeren. D66 Lingewaard staat volledig achter dit plan.

Klimaatdoelstellingen

De klimaatdoelstellingen zijn duidelijk. De Nederlandse overheid wil in 2030 49% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 1990. In 2050 moet dat 95% minder zijn.

D66 ziet een mix van energie uit zon, wind en water als dé manier om de klimaatdoelstelling te halen. Met duurzame opwek kan Nederland (grotendeels) onafhankelijk worden van gas en olie. Dat scheelt aardbevingen in Groningen, afhankelijkheid van landen als Rusland en zorgt ervoor dat ons klimaat leefbaar blijft voor toekomstige generaties.

Léon Dekkers, fractievoorzitter - Beeld: D66 Lingewaard

Regionale Energie Strategie (RES)

In de gemeente Lingewaard hebben we vooral te maken met de doelen uit de Regionale Energie Strategie (RES). Hierin staan de stappen die we als regio moeten maken om bij te dragen aan de landelijke doelen. Voor de regio Arnhem-Nijmegen wordt heel sterk ingezet op zonne-energie. Dat is uiteraard een goed idee, maar we moeten de mogelijkheden voor voldoende windenergie niet uit het oog verliezen. De meest optimale verdeling zou 50-50 zijn, daar zitten we nu nog heel ver vandaan.

In de RES halen we nu 10% uit wind en 90% uit zon. Binnen stedelijk gebied is wind niet haalbaar. Daarom zijn gemeenten zoals Lingewaard met relatief veel buitengebied heel geschikt voor windenergie. D66 vindt dat wij als gemeente de verantwoordelijkheid hebben om op die manier bij te dragen aan de gezamenlijke, regionale doelen.

Gemeente Lingewaard is aan zet

De ambitie om ook in Lingewaard bij te dragen aan de energietransitie komt niet uit de lucht vallen. De raad van Lingewaard heeft eerder ingestemd met de concept ‘verklaring van geen bezwaar’ voor de realisatie van de windmolens bij Caprice. Unaniem zelfs, de hele gemeenteraad was voor. Nu ligt er een concreet plan en is de gemeenteraad aan zet. Stemt zij in met de plannen en gaan de windmolens bij Caprice er komen?

Oog voor de belangen van inwoners

Er is veel weerstand bij een deel van de omwonenden en inwoners van Lingewaard. Daar sluit D66 de ogen niet voor. Er is veel gedaan om risico’s zo klein mogelijk te maken en de baten zo groot mogelijk. De windmolens gaan voldoen aan de strengere lokale norm zodat overlast en (gezondheids)schade beperkt blijven tot het minimum. Daarnaast krijgen direct omwonenden compensatie. Voor hen wordt een gemeentelijk fonds gecreëerd waarin in totaal ongeveer 1 miljoen euro zal worden gestort. Ook krijgen de aangrenzende kernen extra geld voor lokale ontwikkelingen.

Er is een (veel groter) deel van de bevolking dat zich zorgen maakt over het klimaat, de afhankelijkheid van landen als Rusland en stijgende kosten voor energie. Daar wil D66 zeker ook gehoor aangeven. Voor deze mensen en onze toekomst maken wij de afweging te stemmen vóór de windmolens, voor een duurzame toekomst!

Update uitslag stemming

De uitslag was 16 voor en 9 tegen (4 leden waren afwezig). We zijn weer een stap dichter bij de bijdrage aan de energietransitie in Lingewaard.

https://www.gelderlander.nl/lingewaard/kogel-door-de-kerk-meerderheid-raad-lingewaard-stemt-voor-megawindturbines-angeren/