Fractie brengt informatieblad uit

In maart 2023, stemden 2753 inwoners op Leudal op D66. D66 kreeg daardoor vijf zetels in de gemeenteraad en kon hiermee een coalitie vormen met het CDA en Samen Verder.
Na anderhalf jaar wil de fractie graag verantwoording afleggen over wat zij heeft bereikt in de Raad en als onderdeel van de coalitie.

inhoud

In het blad zijn een aantal belangrijke punten samengevat die D66-Leudal (mede) heeft bereikt in de afgelopen periode. Ook kunt U interviews lezen met onze fractievoorzitter en een nieuw bestuurslid, Daan Schreurs.

redactie, vormgeving en verspreiding

Een redactie bestaande uit Jort Raemakers, Leo Schouten, André van Staalduinen en Paul Voermans zijn verantwoordelijk voor de redactie. Romy van Heur heeft zorggedragen voor de vormgeving.
De fractie en de leden van D66-Leudal verspreiden het blad in de kernen van Leudal in september.

Buiten de kernen is verspreiding helaas niet mogelijk. Adressen met een ja-nee of een nee-nee sticker zullen (of hebben) geen folder ontvangen.
Heeft U de folder niet ontvangen, kunt U de folder op deze website lezen, of kunt U ons een bericht sturen met een verzoek om bezorging (svp adres vermelden).

September 2023, uitgave van de fractie