Schriftelijke vragen over Pilot kamernood onder studenten en bijstand

Dinsdag 23 maart maakte het college van Burgemeesters en Wethouders bekend te willen starten met een “Pilot kamernood onder studenten en bijstand”. Reden hiervoor is het tekort aan studentenkamers. Daarnaast hebben veel huishoudens hier en daar een kamer over die zij niet echt nodig hebben. Met een speciale regeling wil het college vanaf 1 juli 2019 een proef houden, waarbij een bijstandsontvanger een bedrag van €170 bovenop zijn uitkering kan ontvangen. Dit om hen te stimuleren een kamer te verhuren aan een student. Vooralsnog gaat het om een proef van een jaar.

Het voorstel is reden voor ietwat onduidelijkheid bij de raad. Zo zijn de totale kosten en hoe dit plan zich verhoud tot eerdere voornemens om extra regels op te stellen tegen verkamering nog niet bekend. “Het is een creatieve manier om het tekort aan studentenkamers op te lossen, maar roept nog wel veel vragen op. Samen met de CU, VVD, GL, SP, CDA en PvdD hebben we die gezamenlijk gesteld”, alsdus D66-vragensteller Sander van Diepen. De fractie van D66 zet in op een debat in de raad.

Lees hier alle gestelde vragen.