Eindelijk duidelijkheid: dankzij D66 geen onnodige ontkamering

“De nieuwe regels voor studentenhuizen in Leiden zijn op de valreep van scherpe randjes ontdaan”, zo kopte het Leidsch Dagblad. Want vanaf 1 januari 2020 komt er verkameringsbeleid in Leiden. Dat zorgde de afgelopen weken voor veel vragen onder studenten. Bestaat mijn studentenhuis straks nog wel? Na de stemmingen van afgelopen dinsdag kunnen we nu duidelijkheid scheppen.

Afgelopen jaren was er groeiend verzet tegen verkamering. Zeker in de voormalige arbeiderswijken waar rijtjeshuizen niet altijd de beste bouw hebben, werd geluidsoverlast ervaren en was de brandveiligheid vaak niet in orde. Iedereen is het erover eens dat er duidelijke regels moeten komen voor verkamering. Regels die geluidsoverlast tegengaan, zorgen voor brandveiligheid en een betere balans brengen in de stad. Maar die regels moeten wel goed uitpakken voor de stad.

Quota en afstandseis

Bij het vorig debat waren er enkel schattingen per wijk en wisten we niet wat de gevolgen zouden zijn. Daarom hebben we het debat stil laten leggen tot die cijfers er zijn. De verwachte uitkomst werd daarin bevestigd: in het centrum waren er 135 studentenhuizen boven de straatquota. Met flink rekenen zijn we tot een oplossing gekomen. Op initiatief van D66 voorkomen we dat 135 verkamerde panden ‘ontkamerd’ worden, enkel omdat ze boven het voorgestelde percentage uitkomen.

Wat heeft D66 in de raad gerealiseerd?

 • Het quotum is in de binnenstad verhoogd naar 20% en delen worden quotumvrij, vooral in het winkelgebied.
 • De afstandseis tussen twee studentenhuizen gaat binnen de Singels niet gelden
 • Er komt maatwerk bij de fietsenstallingseis. Op eigen terrein is dit niet nodig als alternatieven aanwezig zijn.

D66 raadslid Sander van Diepen: “We hebben daarmee het maximaal haalbare bereikt: In de binnenstad worden studentenhuizen niet opgeheven door willekeurige aantallen!” Ook zijn we erg blij met de inbreng van de studentenverenigingen, waardoor er meer maatwerk komt met de hardheidsclausule. Bij uitzonderingen wordt het mogelijk af te wijken van de regels. En met DUWO is afgesproken dat er een oplossing komt voor de uitzonderingen die hun kamer verliezen en tussen wal en schip belanden.

Wat worden op hoofdlijnen de verkameringsregels?

 • Een onttrekkingsvergunning is nodig wanneer in een pand 3 of meer mensen wonen die geen familie zijn.
 • Er komen bouwtechnische eisen zodat verkamerde panden minder geluidsoverlast geven en brandveilig zijn.
 • Er is een maximum aan vergunningen per straat op basis van straatquota: Binnen de singels 20%, de wijken eromheen 8% en de buitenwijken 5% verkamerde panden per straat.
 • Er komt buiten de singels een afstandseis: tussen twee verkamerde panden moeten twee gewone woningen zitten.
 • Fietsen moeten op eigen terrein gestald worden, maar er is coulance als er alternatieven zijn
 • Voor panden die al voor 2007 verkamerd waren gelden deze eisen niet.
 • (zorg wel dat voor juli 2020 de onttrekkingsvergunning is aangevraagd door de huiseigenaar voor deze overgangsregeling!) .
 • Het handhaven en daarmee ontkameren begint in de wijken waar nu het meest overlast wordt ervaren (Mors en Transvaal). Het zal nog vele studiejaren duren voor de gevolgen in de hele stad zichtbaar zijn.

Een overzicht van de straatquota en quotumvrije zones.

Hoe nu verder?

Vanuit de gemeente komt er een grote informerende campagne voor zowel de studenten als de verhuurders. En over een half jaar volgt er al een eerste evaluatie. Daarom houden wij graag een vinger aan de pols. Stel ons je vragen en informeer ons als je denkt dat het fout gaat.