“Bestaat mijn studentenhuis straks nog?”

Het signaal was duidelijk. Dinsdag was er een recordaantal insprekers bij de gemeenteraad. Meer dan dertig studenten deelden hun grote zorgen over het opheffen van vele studentenhuizen. Van één van de insprekers was het huis al ontbonden en een ander kreeg te horen dat het na 1 januari voorbij is. Er zijn vele vragen onder kamerbewoners in Leiden. 

De gemeente verwacht dat door de nieuwe beleidsregels 600 studenten hun kamer gaan verliezen. De aanwezige studentenverenigingen, met hun haarvaten in onze studentenstad, zien dit cijfer als een lage schatting. Ze vrezen dat nog veel meer studenten op straat komen te staan. Wat ons betreft mag dit niet gebeuren. Voor D66 is de inzet duidelijk: in Leiden mag geen student op straat komen te staan door nieuw beleid of een nalatige verhuurder.

Allereerst, wat is verkamering en waar komt dit verkameringsbeleid vandaan? Verkamering is het naar studentenhuis omzetten van een woonhuis. In sommige delen van de stad is de samenstelling van de wijk balans door de plotselinge opkomst van studentenhuizen. Juist in de woonwijken die tot voor kort nauwelijks studentenhuizen hadden, ervaren bewoners overlast. Mensen zagen hun wijk veranderen en die onvrede bereikte de politiek. Vorig jaar kon de gemeenteraad uit een menu van maatregelen kiezen welk verkameringbeleid er in Leiden moest komen. Dat er iets moest gebeuren is iedereen het erover eens, maar de manier waarop verschilt. Wil je in de wijken harde quota of maatwerk bij de vraag of een pand geschikt is? De politiek is er nog niet over uit.

Ik krijg bijna dagelijks vragen van studenten of hun huis na 1 januari 2020 nog wel blijft bestaan. Daarom een overzicht van de belangrijkste eisen die nu voorliggen:

  • Straatquota: Binnen de Singels mag maar 15% van de straat bestaan uit studentenhuizen, in de vooroorlogse wijken rondom het historisch centrum 8% en in de overige wijken van de stad 5%. Dit quotum geldt afzonderlijk voor elke straat.
  • Minimaal twee reguliere woningen moeten tussen twee studentenhuizen staan: Dit geldt ook verticaal, bij flats of portiekwoningen.
  • Fietsenstalling: Fietsen (en afval) moeten op eigen terrein gestald worden.

Indien een studentenhuis van na 1 april 2007 zonder onttrekkingsvergunning niet aan deze voorwaarden voldoet, volgt er automatisch geen vergunning en wordt er ontkamerd. Met andere woorden, de studenten staan op straat als de huiseigenaar geen alternatief biedt.

Is dit het? Nee, vanuit de Leidse studentengemeenschap is hier een alternatief op gekomen, met maatwerk voor verkamering. D66 staat achter dit voorstel. Of hier ook draagvlak voor is onder de politieke partijen horen we op donderdag 31 oktober. Dan spreken de raadsleden uit welke kant ze op willen met het verkameringsbeleid en op 14 november wordt hierover gestemd. Ben je lid van een politieke partij? Deel ze je zorgen en voorkom harde maatregelen die de studenten treffen. Deel dit bericht, deel onze video en informeer je medestudenten.

Zoals gezegd, voor D66 mag er in Leiden geen student op straat komen te staan door nieuw beleid of een nalatige verhuurder. Ook moeten we verspreiding in de stad voorkomen, want daar zit zowel de student als bewoner in Merenwijk of Stevenshof niet op te wachten. Bovenal willen we met goede bouwtechnische eisen de overlast bij de bron aanpakken. Meer maatwerk voor geschiktheid en minder harde quota.

Heb je vragen over de aanstaande verkameringregels?
Mail mij: [email protected]