Update Coalitie onderhandelingen

Na de verkiezingen startte Informateur Ewald van Vliet. Hij adviseerde in de gemeente Lansingerland een coalitie te vormen van de partijen WIJ Lansingerland, Leefbaar 3B, D66 en de ChristenUnie. De fracties van WIJ Lansingerland, Leefbaar 3B, D66 en ChristenUnie hebben hem vervolgens gevraagd om de rol van formateur op zich te nemen en de inhoudelijke gesprekken voor een coalitieakkoord te begeleiden. Die gesprekken zijn van start gegaan. Eind april heeft de formateur Ewald van Vliet de raad geïnformeerd over de voortgang van het formatieproces. De vier fracties WijLL, L3b, D66 en CU) die met elkaar in onderhandeling zijn over een nieuwe coalitie, boeken goede vorderingen. De gesprekken zijn constructief van aard. Er moet echter nog een aantal stappen gezet worden, bijvoorbeeld op het vlak van de financiën. Daar is meer tijd voor nodig. Wij verwachten medio mei meer te kunnen melden.