Startersleningen

In de raad van 25 november werd op voorstel van D66 unaniem een amendement op de verordening Starterslening gemeente Lansingerland 2022 ingediend en aangenomen. 

Mogelijk meer middelen

Met de herintroductie van de Starterslening wordt het voor starters op de woningmarkt iets makkelijker om de financiering rond te krijgen. Met het amendement wordt de Verordening Starterslening vastgesteld voor een periode van 2 jaar in plaats van 1 jaar zoals het college voorstelde. Vanaf 1 februari 2022 tot 31 januari 2024 is het mogelijk om een starterslening aan te vragen. Het amendement regelt verder dat de raad een jaar voor de einddatum een voorstel van het college ontvangt om mogelijk een besluit te nemen over het beschikbaar stellen van meer middelen. 

Veel animo

Raadslid Michiel Muis: “We hebben in de commissie een goede discussie met elkaar gehad. Verschillende ideeën en wensen zijn naar voren gebracht en besproken. Het leek ons goed om de Starterslening bij deze herintroductie direct langer dan 1 jaar mogelijk te maken. Hierdoor verliezen na afloop van het eerste jaar geen tijd door evaluatie en het bespreken van een nieuw voorstel.” Gezien de huidige marktsituatie verwacht D66 dat er nu veel meer animo is voor de starterslening dan bij de vorige regeling in 2010. In de raadsvergadering heeft D66 het college verzocht maximaal aandacht te schenken in de communicatie over deze nieuwe verordening.