LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

Samen werken naar een solide begroting

Op donderdag 23 juni kwam een speciale commissie vergadering bijeen om te spreken over de kadernota – het document dat richting geeft aan de begroting voor 2023. De kans dus voor de gemeenteraad om het college kaders en denkrichtingen mee te geven voor de begroting.

Financiële en politieke situatie

De kadernota was ditmaal anders dan andere jaren. Het nieuwe college is pas net geïnstalleerd en heeft dus nog geen mogelijkheid gehad om met een gedegen uitwerking te komen van de eigen plannen en ambities. Hierdoor bestond de financiële kant van de kadernota vooral uit de gevolgen van het doorzetten van onveranderd beleid van het vorige college. Als er niks gedaan wordt, komt Lansingerland de komende jaren uit op flinke tekorten van enkele miljoenen. Dit is geen prettige uitgangssituatie, vindt D66. 

Fractievoorzitter Den Heijer: “het is niet meer “schaatsen op dun ijs”, maar we zijn er inmiddels doorheen gezakt!” 

De nieuwe gemeenteraad zal dus verantwoordelijkheid moeten nemen en samen met het college de uitdaging aangaan om een sluitende begroting te realiseren. Dit wordt echter nog lastiger, omdat we in een “dubbele crisis” zitten: terwijl de samenleving te maken krijgt met grote crises, zoals de hoge inflatie, de oorlog in Oekraïne en de klimaatcrisis, schieten de gemeentelijke financiën tekort om inwoners hierin tegemoet te komen.

Investeren in de toekomst

Volgens D66 betekent dit toekomstbeeld echter niet dat er louter gekeken moet worden naar bezuinigingen: juist nu is het ook van belang om te investeren in maatregelen die helpen bij het verlichten van de crises. Dit zijn dan ook zaken die in het coalitieakkoord naar voren komen, zoals het oprichten van een duurzaamheidsfonds. Hiermee versnellen we de transitie naar schone energie in onze gemeente. Dit betekent dat niet alleen het klimaat profiteert, maar ook inwoners kunnen besparen op hun energielasten. 

D66 vindt het belangrijk dat we investeren in burgerparticipatie. Den Heijer: “We hebben afgelopen tijd gezien wat het betekent als je dit niet goed doet. Dan kost het je nog veel meer tijd en geld en vertrouwen van je burgers. Dit is dus een investering die zich later zal terugbetalen!”

Bezuinigingen onvermijdelijk

Het moeten bezuinigen is echter waarschijnlijk onvermijdelijk. Dit doet pijn – waar de klappen ook vallen. Bij bezuinigingen geeft D66 wel een aantal kaders mee. Als eerste moeten mensen die het financieel al moeilijk hebben zo min mogelijk worden geraakt. De mensen met een kleine beurs moeten dus het meest worden ontzien. Ten tweede wil D66 dat de kunst en cultuursector en (sport)verenigingsleven zoveel mogelijk worden ontzien. Zij zijn van belang voor de gezondheid en sociale cohesie van de gemeente en staan al onder zeer grote druk. Ten derde maakt D66 zich zorgen om de ambtelijke organisatie. Door de krapte op de arbeidsmarkt is het lastig om de juiste mensen aan te trekken. D66 wil bij de bezuinigingen hier oog voor hebben en de organisatie wel in staat stellen nieuwe mensen aan te trekken en te investeren in mensen. Verder zijn er voor D66 geen ‘heilige huisjes’ – de situatie laat ons geen keus. Dat betekent voor ons ook dat er naar de OZB kan worden gekeken – maar dit is wel een van de laatste opties voor D66. Daarnaast mag de OZB niet hoger uitkomen dan het landelijk gemiddelde.