LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

Klein Berkeloo: Nota van uitgangspunten

Wat D66 betreft is het een prima initiatief om deze locatie met agrarische bestemming om te zetten naar woningaanbod. Agrarische activiteiten zullen op deze locatie, praktisch gezien, niet meer gaan plaatsvinden en de herontwikkeling naar wonen is voor D66 de meest logisch invulling voor deze locatie.

participatie

Voor dit project is de participatiegraad ‘informeren en raadplegen’ leidend. De D66 fractie ziet dat inwoners in de wijde omgeving benaderd zijn, een honderdtal huishoudens of ondernemers, dat er uitgebreide logboeken worden gemaakt en dat die ook gedeeld worden met de raad.
We zien graag dat de omgeving aangehaakt blijft en van informatie blijft worden voorzien.

Een aantal zaken die uit de consultering van de omgeving zijn teruggekomen zijn:
– het liefst helemaal geen bebouwing op het grasveld
– geen hoogbouw
– een gebrek aan groen in de omgeving
– en zorgen rondom heiwerkzaamheden versus de eigen woning

Wat D66 betreft zal er dus wel een ontwikkeling plaats kunnen vinden op deze locatie. Wij gaan er vanuit dat bij de verdere uitwerking de zorgen van omwonende worden meegenomen rondom heiwerkzaamheden.

inpassing

De ontwikkeling zelf doet invulling geven aan benodigde woningen. Betaalbaar en ook sociaal conform afgesproken percentages. Het initiatief richt zich verder op de ouderen en biedt ruimte voor een alternatieve woonvorm van ‘samen wonen’. Hofjes met een centrale ruimte waarbij de centrale ruimte waarschijnlijk ook dienst zal doen als doorkijk vanaf het lint. Een prima gedachte wat D66 betreft. 

De nota van uitgangspunten heeft een aantal punten waar wij ons in kunnen vinden:
– De ontwikkeling is complementair. In plaats van ‘klein stedelijk’ wordt een dorpse uitstraling nagestreefd. Dat sluit aan met geen hoogbouw. Over het project wordt 11 meter als maximum bouwhoogte genoemd en uit overige stukken blijkt dat dit 8 meter is voor bebouwing achter de Westersingel. Prima wat D66 betreft.
– Het groene open karakter van het lint komt terug middels een doorzicht van de Westersingel naar de Noordeindseweg en de boomstructuur langs de Westersingel wordt hersteld en verder ontwikkeld.
– En het gebruik van water dat verwijst naar het polderlandschap, maar ook nodig is gezien de verharding.

amendement

In de raadsvergadering van eind juni kon de D66 fractie dan ook positief adviseren over de nota van uitgangspunten. Voor de D66 fractie resteerde echter één punt; het behoud van bomen bij verdere planontwikkeling. Met algehele stemmen is een amendement aangenomen om zoveel mogelijk bomen te behouden; niet alleen aan de westersingel, maar ook aan de zijde van de Noordeindseweg.

Een tweede amendement werd ingediend door de CU om de maximumhoogte aan de Westersingel van 11 naar 9 meter te brengen. Deze motie haalde het niet en de D66 fractie stemde tegen dit amendement. Voor een goede inpassing waarbij aansluiting tot de omgeving wordt gevonden waar alsmede goed leefbare woningen worden gerealiseerd ziet de D66 geen aanleiding om de hoogte naar 9 meter te brengen.